Δημοσιεύτηκε: 13 Μάιος 2014, 20:22
από Learner
the_eye έγραψε:Δες όμως στο ls δεν υπάρχει το αρχείο
/usr/lib/i386-linux-gnu/dri/i915_drv_video.so
αλλά το
/usr/lib/i386-linux-gnu/dri/i915_dri.so

ναι, σε εμένα υπάρχει
η i965_drv_video.so η οποία με ένα ldd (αν σε βοηθάει) γυρνάει
Μορφοποιημένος Κώδικας: Επιλογή όλων
ldd /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/i965_drv_video.so
linux-vdso.so.1 => (0x00007fffac562000)
libpthread.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x00007faa6847b000)
libdl.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 (0x00007faa68277000)
libdrm.so.2 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libdrm.so.2 (0x00007faa6806a000)
libdrm_intel.so.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libdrm_intel.so.1 (0x00007faa67e4a000)
libm.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 (0x00007faa67b44000)
libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007faa6777d000)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007faa68a1e000)
libpciaccess.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpciaccess.so.0 (0x00007faa67574000)
libz.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1 (0x00007faa6735b000)