Δημοσιεύτηκε: 14 Μάιος 2014, 01:14
από apóstolos
Αν εκτελέσω
Κώδικας: Επιλογή όλων
vdpauinfo
αρχικά παίρνω το εξής αποτέλεσμα:
Κώδικας: Επιλογή όλων
display: :0   screen: 0
Failed to open VDPAU backend libvdpau_i965.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Error creating VDPAU device: 1]

Μετά από
Κώδικας: Επιλογή όλων
export VDPAU_DRIVER=va_gl


έχω το εξής:
Κώδικας: Επιλογή όλων
display: :0   screen: 0
[VS] Software VDPAU backend library initialized
libva info: VA-API version 0.35.0
libva info: va_getDriverName() returns 0
libva info: Trying to open /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/i965_drv_video.so
libva info: Found init function __vaDriverInit_0_35
libva info: va_openDriver() returns 0
API version: 1
Information string: OpenGL/VAAPI/libswscale backend for VDPAU

Video surface:

name   width height types
-------------------------------------------
420     1920  1080  NV12 YV12 UYVY YUYV Y8U8V8A8 V8U8Y8A8
422     1920  1080  NV12 YV12 UYVY YUYV Y8U8V8A8 V8U8Y8A8
444     1920  1080  NV12 YV12 UYVY YUYV Y8U8V8A8 V8U8Y8A8

Decoder capabilities:

name               level macbs width height
-------------------------------------------
H264_BASELINE        51 16384  2048  2048
H264_MAIN            51 16384  2048  2048
H264_HIGH            51 16384  2048  2048

Output surface:

name              width height nat types
----------------------------------------------------
B8G8R8A8          8192  8192    y 
R8G8B8A8          8192  8192    y 
R10G10B10A2       8192  8192    y 
B10G10R10A2       8192  8192    y 
A8                8192  8192    y 

Bitmap surface:

name              width height
------------------------------
B8G8R8A8          8192  8192
R8G8B8A8          8192  8192
R10G10B10A2       8192  8192
B10G10R10A2       8192  8192
A8                8192  8192

Video mixer:

feature name                    sup
------------------------------------
DEINTERLACE_TEMPORAL             -
DEINTERLACE_TEMPORAL_SPATIAL     -
INVERSE_TELECINE                 -
NOISE_REDUCTION                  -
SHARPNESS                        -
LUMA_KEY                         -
HIGH QUALITY SCALING - L1        -
HIGH QUALITY SCALING - L2        -
HIGH QUALITY SCALING - L3        -
HIGH QUALITY SCALING - L4        -
HIGH QUALITY SCALING - L5        -
HIGH QUALITY SCALING - L6        -
HIGH QUALITY SCALING - L7        -
HIGH QUALITY SCALING - L8        -
HIGH QUALITY SCALING - L9        -

parameter name                  sup      min      max
-----------------------------------------------------
VIDEO_SURFACE_WIDTH              - 
VIDEO_SURFACE_HEIGHT             - 
CHROMA_TYPE                      - 
LAYERS                           - 

attribute name                  sup      min      max
-----------------------------------------------------
BACKGROUND_COLOR                 - 
CSC_MATRIX                       - 
NOISE_REDUCTION_LEVEL            - 
SHARPNESS_LEVEL                  - 
LUMA_KEY_MIN_LUMA                - 
LUMA_KEY_MAX_LUMA                - 


Τι σημαίνει αυτό ακριβώς; Εγώ υπέθετα πως δεν θα δούλευε επειδή ο επεξεργαστής δεν είναι i3 ή καλύτερος..