Δημοσιεύτηκε: 09 Μαρ 2015, 22:02
από sotos21
Ξεκινάμε με
Τips
Αν θέλουμε να μπούμε σε tty και δεν θέλουμε να δίνουμε χειροκίνητα τις εντολές, τότε αν μιλάμε για τον χρήστη δίνουμε
Κώδικας: Επιλογή όλων
gedit .bash_history

Κάνουμε αντιγραφή επικόλληση στο τέλος του αρχείου που θα μας ανοίξει τις εντολές που μας είπαν να δώσουμε.
Μόλις μπούμε και συνδεθούμε πατάμε το βελάκι που δείχνει προς τα πάνω και μας εμφανίζει μια μια τις εντολές που επικολλήσαμε στο αρχείο αρχίζοντας από την τελευταία.
Αν πρέπει να δώσουμε όπως στην περίπτωση μου τις εντολές σαν root δίνουμε
Κώδικας: Επιλογή όλων
gksudo gedit /root/.bash_history
και ακολουθούμε την παραπάνω διαδικασία.

Στο θέμα μας τώρα.
Καταρχήν όλα τα αρχεία που μου ζήτησες δεν υπάρχουν.
Η εντολή δίνει σαν σφάλμα το παρακάτω
Error getting authority: Error initializing authority: Could not connect: No such file or directory (g-io-error-quark, 1)
και μετά κολλάει.
Βρήκα αυτό https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=152830 με το ίδιο σφάλμα.(μήπως να εγκαταστήσω άλλο display manager;)
Αν θες έχω τα σφάλματα (απενεργοποίησα το plumouth)
Είναι 5, ένα από αυτά είναι το failed to mount /var/lock
Στην διάθεση σου.
Ορίστε και το dmesg μέρος πρώτον
Κώδικας: Επιλογή όλων
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.000000] Linux version 3.19.0-7-generic (buildd@allspice) (gcc version 4.9.2 (Ubuntu 4.9.2-10ubuntu6) ) #7-Ubuntu SMP Thu Feb 26 20:19:34 UTC 2015 (Ubuntu 3.19.0-7.7-generic 3.19.0)
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.19.0-7-generic.efi.signed root=UUID=6def2654-4a3a-4a8e-98ca-314c6014737a ro quiet splash vt.handoff=7
[    0.000000] KERNEL supported cpus:
[    0.000000]   Intel GenuineIntel
[    0.000000]   AMD AuthenticAMD
[    0.000000]   Centaur CentaurHauls
[    0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000006efff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000006f000-0x000000000006ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000070000-0x0000000000087fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000088000-0x00000000000bffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x0000000095c36fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000095c37000-0x00000000970affff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000970b0000-0x000000009b6befff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000009b6bf000-0x000000009bebefff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000009bebf000-0x000000009bfbefff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000009bfbf000-0x000000009bffefff] ACPI data
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000009bfff000-0x000000009bffffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000009c000000-0x000000009f9fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000e0000000-0x00000000efffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fe101000-0x00000000fe112fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000feb00000-0x00000000feb0ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fee00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ffc00000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000045f5fffff] usable
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] e820: update [mem 0x94bec018-0x94bfc057] usable ==> usable
[    0.000000] e820: update [mem 0x94bde018-0x94beb057] usable ==> usable
[    0.000000] e820: update [mem 0x94bcf018-0x94bdd457] usable ==> usable
[    0.000000] extended physical RAM map:
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000000000000-0x000000000006efff] usable
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x000000000006f000-0x000000000006ffff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000000070000-0x0000000000087fff] usable
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000000088000-0x00000000000bffff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000000100000-0x0000000094bcf017] usable
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000094bcf018-0x0000000094bdd457] usable
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000094bdd458-0x0000000094bde017] usable
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000094bde018-0x0000000094beb057] usable
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000094beb058-0x0000000094bec017] usable
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000094bec018-0x0000000094bfc057] usable
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000094bfc058-0x0000000095c36fff] usable
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000095c37000-0x00000000970affff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000970b0000-0x000000009b6befff] usable
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x000000009b6bf000-0x000000009bebefff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x000000009bebf000-0x000000009bfbefff] ACPI NVS
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x000000009bfbf000-0x000000009bffefff] ACPI data
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x000000009bfff000-0x000000009bffffff] usable
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x000000009c000000-0x000000009f9fffff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000e0000000-0x00000000efffffff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000fe101000-0x00000000fe112fff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000feb00000-0x00000000feb0ffff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fee00fff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000ffc00000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000100000000-0x000000045f5fffff] usable
[    0.000000] efi: EFI v2.31 by INSYDE Corp.
[    0.000000] efi:  ACPI=0x9bffe000  ACPI 2.0=0x9bffe014  SMBIOS=0x9bebef98
[    0.000000] efi: mem00: [Boot Code          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000000000000-0x0000000000001000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem01: [Loader Data        |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000000001000-0x0000000000002000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem02: [Conventional Memory|   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000000002000-0x000000000006f000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem03: [Reserved           |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x000000000006f000-0x0000000000070000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem04: [Conventional Memory|   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000000070000-0x0000000000088000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem05: [Runtime Data       |RUN|  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000000088000-0x000000000009f000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem06: [Reserved           |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x000000000009f000-0x00000000000a0000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem07: [Conventional Memory|   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000000100000-0x0000000001000000) (15MB)
[    0.000000] efi: mem08: [Loader Data        |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000001000000-0x00000000023e5000) (19MB)
[    0.000000] efi: mem09: [Conventional Memory|   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000023e5000-0x000000003ec26000) (968MB)
[    0.000000] efi: mem10: [Loader Data        |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x000000003ec26000-0x0000000040000000) (19MB)
[    0.000000] efi: mem11: [Conventional Memory|   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000040000000-0x000000006ea94000) (746MB)
[    0.000000] efi: mem12: [Loader Data        |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x000000006ea94000-0x00000000940c0000) (598MB)
[    0.000000] efi: mem13: [Boot Data          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000940c0000-0x00000000940e0000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem14: [Conventional Memory|   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000940e0000-0x0000000094bcf000) (10MB)
[    0.000000] efi: mem15: [Loader Data        |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000094bcf000-0x0000000094cea000) (1MB)
[    0.000000] efi: mem16: [Conventional Memory|   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000094cea000-0x0000000094ceb000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem17: [Loader Data        |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000094ceb000-0x0000000094cf0000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem18: [Conventional Memory|   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000094cf0000-0x0000000094cf4000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem19: [Loader Data        |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000094cf4000-0x0000000094dde000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem20: [Boot Data          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000094dde000-0x0000000095c37000) (14MB)
[    0.000000] efi: mem21: [Reserved           |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000095c37000-0x00000000970b0000) (20MB)
[    0.000000] efi: mem22: [Conventional Memory|   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000970b0000-0x00000000970b1000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem23: [Loader Data        |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000970b1000-0x00000000970b5000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem24: [Conventional Memory|   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000970b5000-0x00000000970b6000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem25: [Loader Data        |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000970b6000-0x00000000970b7000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem26: [Conventional Memory|   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000970b7000-0x00000000970b8000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem27: [Loader Data        |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000970b8000-0x00000000970b9000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem28: [Conventional Memory|   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000970b9000-0x00000000970ba000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem29: [Loader Data        |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000970ba000-0x00000000970bc000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem30: [Conventional Memory|   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000970bc000-0x00000000970bd000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem31: [Loader Data        |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000970bd000-0x00000000970bf000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem32: [Conventional Memory|   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000970bf000-0x000000009719c000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem33: [Loader Code        |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x000000009719c000-0x00000000972bf000) (1MB)
[    0.000000] efi: mem34: [Conventional Memory|   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000972bf000-0x0000000097f8a000) (12MB)
[    0.000000] efi: mem35: [Boot Data          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000097f8a000-0x0000000097fab000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem36: [Conventional Memory|   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000097fab000-0x0000000097fac000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem37: [Boot Data          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000097fac000-0x00000000991f1000) (18MB)
[    0.000000] efi: mem38: [Conventional Memory|   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000991f1000-0x00000000991f8000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem39: [Boot Data          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000991f8000-0x0000000099201000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem40: [Conventional Memory|   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000099201000-0x0000000099203000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem41: [Boot Data          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000099203000-0x0000000099212000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem42: [Conventional Memory|   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000099212000-0x0000000099214000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem43: [Boot Data          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000099214000-0x0000000099348000) (1MB)
[    0.000000] efi: mem44: [Boot Code          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000099348000-0x0000000099355000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem45: [Boot Data          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000099355000-0x000000009935e000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem46: [Boot Code          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x000000009935e000-0x000000009935f000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem47: [Boot Data          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x000000009935f000-0x0000000099361000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem48: [Conventional Memory|   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000099361000-0x0000000099369000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem49: [Boot Code          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000099369000-0x0000000099371000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem50: [Boot Data          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000099371000-0x0000000099374000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem51: [Boot Code          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000099374000-0x000000009937a000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem52: [Boot Data          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x000000009937a000-0x0000000099395000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem53: [Conventional Memory|   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000099395000-0x0000000099397000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem54: [Boot Data          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000099397000-0x000000009939b000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem55: [Boot Code          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x000000009939b000-0x00000000993a2000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem56: [Boot Data          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000993a2000-0x00000000993a5000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem57: [Boot Code          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000993a5000-0x00000000993a8000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem58: [Boot Data          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000993a8000-0x00000000993ab000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem59: [Boot Code          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000993ab000-0x00000000993ae000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem60: [Boot Data          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000993ae000-0x00000000993b0000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem61: [Boot Code          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000993b0000-0x00000000993b9000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem62: [Boot Data          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000993b9000-0x00000000993ba000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem63: [Boot Code          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000993ba000-0x00000000993bd000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem64: [Boot Data          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000993bd000-0x00000000993be000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem65: [Boot Code          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000993be000-0x00000000993c0000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem66: [Boot Data          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000993c0000-0x00000000993c2000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem67: [Boot Code          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000993c2000-0x00000000993c5000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem68: [Boot Data          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000993c5000-0x00000000993c6000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem69: [Boot Code          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000993c6000-0x00000000993d2000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem70: [Boot Data          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000993d2000-0x00000000993d3000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem71: [Boot Code          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000993d3000-0x00000000993d5000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem72: [Boot Data          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000993d5000-0x00000000993d8000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem73: [Boot Code          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000993d8000-0x00000000993ee000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem74: [Boot Data          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000993ee000-0x00000000993ef000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem75: [Boot Code          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000993ef000-0x00000000993f0000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem76: [Boot Data          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000993f0000-0x00000000993fc000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem77: [Conventional Memory|   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000993fc000-0x00000000993fd000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem78: [Boot Data          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x00000000993fd000-0x0000000099401000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem79: [Conventional Memory|   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000099401000-0x0000000099406000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem80: [Boot Data          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000099406000-0x0000000099409000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem81: [Conventional Memory|   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000099409000-0x000000009940c000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem82: [Boot Data          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x000000009940c000-0x0000000099412000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem83: [Conventional Memory|   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000099412000-0x0000000099415000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem84: [Boot Data          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000099415000-0x0000000099537000) (1MB)
[    0.000000] efi: mem85: [Conventional Memory|   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000099537000-0x0000000099538000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem86: [Boot Data          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000099538000-0x000000009953b000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem87: [Conventional Memory|   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x000000009953b000-0x000000009953c000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem88: [Boot Data          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x000000009953c000-0x0000000099564000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem89: [Boot Code          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000099564000-0x0000000099567000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem90: [Boot Data          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000099567000-0x000000009956b000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem91: [Boot Code          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x000000009956b000-0x000000009956c000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem92: [Boot Data          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x000000009956c000-0x000000009b2bf000) (29MB)
[    0.000000] efi: mem93: [Boot Code          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x000000009b2bf000-0x000000009b6bf000) (4MB)
[    0.000000] efi: mem94: [Runtime Code       |RUN|  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x000000009b6bf000-0x000000009b8bf000) (2MB)
[    0.000000] efi: mem95: [Runtime Data       |RUN|  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x000000009b8bf000-0x000000009babf000) (2MB)
[    0.000000] efi: mem96: [Reserved           |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x000000009babf000-0x000000009bebf000) (4MB)
[    0.000000] efi: mem97: [ACPI Memory NVS    |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x000000009bebf000-0x000000009bfbf000) (1MB)
[    0.000000] efi: mem98: [ACPI Reclaim Memory|   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x000000009bfbf000-0x000000009bfff000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem99: [Boot Data          |   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x000000009bfff000-0x000000009c000000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem100: [Conventional Memory|   |  |  |  |   |WB|WT|WC|UC] range=[0x0000000100000000-0x000000045f600000) (13814MB)
[    0.000000] efi: mem101: [Reserved           |   |  |  |  |   |  |  |  |  ] range=[0x00000000000a0000-0x00000000000c0000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem102: [Reserved           |   |  |  |  |   |  |  |  |  ] range=[0x000000009c000000-0x000000009fa00000) (58MB)
[    0.000000] efi: mem103: [Memory Mapped I/O  |RUN|  |  |  |   |  |  |  |UC] range=[0x00000000e0000000-0x00000000f0000000) (256MB)
[    0.000000] efi: mem104: [Reserved           |   |  |  |  |   |  |  |  |  ] range=[0x00000000fe101000-0x00000000fe113000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem105: [Memory Mapped I/O  |RUN|  |  |  |   |  |  |  |UC] range=[0x00000000feb00000-0x00000000feb10000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem106: [Memory Mapped I/O  |RUN|  |  |  |   |  |  |  |UC] range=[0x00000000fec00000-0x00000000fec01000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem107: [Memory Mapped I/O  |RUN|  |  |  |   |  |  |  |UC] range=[0x00000000fed00000-0x00000000fed1c000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem108: [Memory Mapped I/O  |RUN|  |  |  |   |  |  |  |  ] range=[0x00000000fed1c000-0x00000000fed20000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem109: [Memory Mapped I/O  |RUN|  |  |  |   |  |  |  |UC] range=[0x00000000fed20000-0x00000000fee01000) (0MB)
[    0.000000] efi: mem110: [Memory Mapped I/O  |RUN|  |  |  |   |  |  |  |  ] range=[0x00000000ffc00000-0x0000000100000000) (4MB)
[    0.000000] SMBIOS 2.7 present.
[    0.000000] DMI: Sony Corporation SVF1532X1EB/VAIO, BIOS R1080DB 09/19/2014
[    0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.000000] AGP: No AGP bridge found
[    0.000000] e820: last_pfn = 0x45f600 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-BFFFF uncachable
[    0.000000]   C0000-E7FFF write-protect
[    0.000000]   E8000-EFFFF write-combining
[    0.000000]   F0000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 0000000000 mask 7F80000000 write-back
[    0.000000]   1 base 0080000000 mask 7FE0000000 write-back
[    0.000000]   2 base 009C000000 mask 7FFC000000 uncachable
[    0.000000]   3 base 00FFC00000 mask 7FFFC00000 write-protect
[    0.000000]   4 base 0100000000 mask 7F00000000 write-back
[    0.000000]   5 base 0200000000 mask 7E00000000 write-back
[    0.000000]   6 base 0400000000 mask 7F80000000 write-back
[    0.000000]   7 base 045F600000 mask 7FFFE00000 uncachable
[    0.000000]   8 base 045F800000 mask 7FFF800000 uncachable
[    0.000000]   9 base 0460000000 mask 7FE0000000 uncachable
[    0.000000] PAT configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WC  UC- UC 
[    0.000000] e820: last_pfn = 0x9c000 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] Scanning 1 areas for low memory corruption
[    0.000000] Base memory trampoline at [ffff880000082000] 82000 size 24576
[    0.000000] Using GB pages for direct mapping
[    0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x00000000-0x000fffff]
[    0.000000]  [mem 0x00000000-0x000fffff] page 4k
[    0.000000] BRK [0x01fe4000, 0x01fe4fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x01fe5000, 0x01fe5fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x01fe6000, 0x01fe6fff] PGTABLE
[    0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x45f400000-0x45f5fffff]
[    0.000000]  [mem 0x45f400000-0x45f5fffff] page 2M
[    0.000000] BRK [0x01fe7000, 0x01fe7fff] PGTABLE
[    0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x440000000-0x45f3fffff]
[    0.000000]  [mem 0x440000000-0x45f3fffff] page 2M
[    0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x420000000-0x43fffffff]
[    0.000000]  [mem 0x420000000-0x43fffffff] page 1G
[    0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x00100000-0x95c36fff]
[    0.000000]  [mem 0x00100000-0x001fffff] page 4k
[    0.000000]  [mem 0x00200000-0x3fffffff] page 2M
[    0.000000]  [mem 0x40000000-0x7fffffff] page 1G
[    0.000000]  [mem 0x80000000-0x95bfffff] page 2M
[    0.000000]  [mem 0x95c00000-0x95c36fff] page 4k
[    0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x970b0000-0x9b6befff]
[    0.000000]  [mem 0x970b0000-0x971fffff] page 4k
[    0.000000]  [mem 0x97200000-0x9b5fffff] page 2M
[    0.000000]  [mem 0x9b600000-0x9b6befff] page 4k
[    0.000000] BRK [0x01fe8000, 0x01fe8fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x01fe9000, 0x01fe9fff] PGTABLE
[    0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x9bfff000-0x9bffffff]
[    0.000000]  [mem 0x9bfff000-0x9bffffff] page 4k
[    0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x100000000-0x41fffffff]
[    0.000000]  [mem 0x100000000-0x41fffffff] page 1G
[    0.000000] RAMDISK: [mem 0x3ec26000-0x3fffafff]
[    0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[    0.000000] ACPI: RSDP 0x000000009BFFE014 000024 (v02 Sony  )
[    0.000000] ACPI: XSDT 0x000000009BFFE210 0000BC (v01 Sony   VAIO     20140919      01000013)
[    0.000000] ACPI: FACP 0x000000009BFF5000 00010C (v05 Sony   VAIO     20140919 INTL 20120817)
[    0.000000] ACPI: DSDT 0x000000009BFE8000 00926E (v02 Sony   VAIO     20140919 INTL 20120817)
[    0.000000] ACPI: FACS 0x000000009BFB9000 000040
[    0.000000] ACPI: UEFI 0x000000009BFFD000 000236 (v01 Sony   VAIO     20140919 INTL 20120817)
[    0.000000] ACPI: FPDT 0x000000009BFFB000 000044 (v01 Sony   VAIO     20140919 INTL 20120817)
[    0.000000] ACPI: MSDM 0x000000009BFFA000 000055 (v03 Sony   VAIO     20140919 INTL 20120817)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000009BFF9000 0004AB (v01 Sony   VAIO     20140919 INTL 20120817)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000009BFF8000 00004A (v01 Sony   VAIO     20140919 INTL 20120817)
[    0.000000] ACPI: TPM2 0x000000009BFF7000 000034 (v03 Sony   VAIO     20140919 INTL 20120817)
[    0.000000] ACPI: ASF! 0x000000009BFF6000 0000A5 (v32 Sony   VAIO     20140919 INTL 20120817)
[    0.000000] ACPI: HPET 0x000000009BFF4000 000038 (v01 Sony   VAIO     20140919 INTL 20120817)
[    0.000000] ACPI: APIC 0x000000009BFF3000 00008C (v03 Sony   VAIO     20140919 INTL 20120817)
[    0.000000] ACPI: MCFG 0x000000009BFF2000 00003C (v01 Sony   VAIO     20140919 INTL 20120817)
[    0.000000] ACPI: BOOT 0x000000009BFE5000 000028 (v01 Sony   VAIO     20140919 INTL 20120817)
[    0.000000] ACPI: ASPT 0x000000009BFE4000 000034 (v07 Sony   VAIO     20140919 INTL 20120817)
[    0.000000] ACPI: DBGP 0x000000009BFE3000 000034 (v01 Sony   VAIO     20140919 INTL 20120817)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000009BFE2000 0004D6 (v01 Sony   VAIO     20140919 INTL 20120817)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000009BFE1000 000AD8 (v01 Sony   VAIO     20140919 INTL 20120817)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000009BFDE000 002F50 (v01 Sony   VAIO     20140919 INTL 20120817)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000009BFDB000 00109A (v01 Sony   VAIO     20140919 INTL 20120817)
[    0.000000] ACPI: BGRT 0x000000009BFE7000 000038 (v01 Sony   VAIO     20140919 INTL 20120817)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] No NUMA configuration found
[    0.000000] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000045f5fffff]
[    0.000000] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x45f5f8000-0x45f5fcfff]
[    0.000000]  [ffffea0000000000-ffffea00117fffff] PMD -> [ffff88044ec00000-ffff88045ebfffff] on node 0
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   DMA      [mem 0x00001000-0x00ffffff]
[    0.000000]   DMA32    [mem 0x01000000-0xffffffff]
[    0.000000]   Normal   [mem 0x100000000-0x45f5fffff]
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00001000-0x0006efff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00070000-0x00087fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00100000-0x95c36fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x970b0000-0x9b6befff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x9bfff000-0x9bffffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x100000000-0x45f5fffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x00001000-0x45f5fffff]
[    0.000000] On node 0 totalpages: 4167629
[    0.000000]   DMA zone: 64 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 21 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3974 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   DMA32 zone: 9802 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA32 zone: 627271 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   Normal zone: 55256 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 3536384 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] tboot: non-0 tboot_addr but it is not of type E820_RESERVED
[    0.000000] Reserving Intel graphics stolen memory at 0x9da00000-0x9f9fffff
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1808
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x02] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x03] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x05] lapic_id[0x00] disabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x06] lapic_id[0x00] disabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x07] lapic_id[0x00] disabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x08] lapic_id[0x00] disabled)
[    0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-39
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[    0.000000] smpboot: Allowing 8 CPUs, 4 hotplug CPUs
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0006f000-0x0006ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00088000-0x000bffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000c0000-0x000fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x94bcf000-0x94bcffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x94bdd000-0x94bddfff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x94bde000-0x94bdefff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x94beb000-0x94bebfff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x94bec000-0x94becfff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x94bfc000-0x94bfcfff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x95c37000-0x970affff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x9b6bf000-0x9bebefff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x9bebf000-0x9bfbefff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x9bfbf000-0x9bffefff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x9c000000-0x9f9fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x9fa00000-0xdfffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf0000000-0xfe100fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfe101000-0xfe112fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfe113000-0xfeafffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfeb00000-0xfeb0ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfeb10000-0xfebfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfecfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed00000-0xfee00fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xffbfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xffc00000-0xffffffff]
[    0.000000] e820: [mem 0x9fa00000-0xdfffffff] available for PCI devices
[    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:256 nr_cpumask_bits:256 nr_cpu_ids:8 nr_node_ids:1
[    0.000000] PERCPU: Embedded 31 pages/cpu @ffff88045f200000 s87040 r8192 d31744 u262144
[    0.000000] pcpu-alloc: s87040 r8192 d31744 u262144 alloc=1*2097152
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3 4 5 6 7
[    0.000000] Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on.  Total pages: 4102486
[    0.000000] Policy zone: Normal
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.19.0-7-generic.efi.signed root=UUID=6def2654-4a3a-4a8e-98ca-314c6014737a ro quiet splash vt.handoff=7
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] xsave: enabled xstate_bv 0x7, cntxt size 0x340 using standard form
[    0.000000] AGP: Checking aperture...
[    0.000000] AGP: No AGP bridge found
[    0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[    0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[    0.000000] Memory: 16232952K/16670516K available (8017K kernel code, 1232K rwdata, 3748K rodata, 1408K init, 1300K bss, 437564K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=8, Nodes=1
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]    RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[    0.000000]    RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=8.
[    0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=8
[    0.000000] NR_IRQS:16640 nr_irqs:760 16
[    0.000000]    Offload RCU callbacks from all CPUs
[    0.000000]    Offload RCU callbacks from CPUs: 0-7.
[    0.000000] vt handoff: transparent VT on vt#7
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] hpet clockevent registered
[    0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] tsc: Detected 2394.396 MHz processor
[    0.000038] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4788.79 BogoMIPS (lpj=9577584)
[    0.000042] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000048] ACPI: Core revision 20141107
[    0.013581] ACPI: All ACPI Tables successfully acquired
[    0.032867] Security Framework initialized
[    0.032891] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.032892] Yama: becoming mindful.
[    0.034217] Dentry cache hash table entries: 2097152 (order: 12, 16777216 bytes)
[    0.038227] Inode-cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes)
[    0.039945] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.039968] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.040249] Initializing cgroup subsys memory
[    0.040255] Initializing cgroup subsys devices
[    0.040257] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.040259] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.040262] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.040264] Initializing cgroup subsys perf_event
[    0.040266] Initializing cgroup subsys net_prio
[    0.040269] Initializing cgroup subsys hugetlb
[    0.040297] CPU: Physical Processor ID: 0
[    0.040298] CPU: Processor Core ID: 0
[    0.040303] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
ENERGY_PERF_BIAS: View and update with x86_energy_perf_policy(8)
[    0.041474] mce: CPU supports 7 MCE banks
[    0.041489] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[    0.041502] Last level iTLB entries: 4KB 1024, 2MB 1024, 4MB 1024
Last level dTLB entries: 4KB 1024, 2MB 1024, 4MB 1024, 1GB 4
[    0.041646] Freeing SMP alternatives memory: 32K (ffffffff81e95000 - ffffffff81e9d000)
[    0.042951] Ignoring BGRT: invalid status 0 (expected 1)
[    0.045703] ftrace: allocating 30028 entries in 118 pages
[    0.062483] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.102201] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i7-4500U CPU @ 1.80GHz (fam: 06, model: 45, stepping: 01)
[    0.102209] TSC deadline timer enabled
[    0.102241] Performance Events: PEBS fmt2+, 16-deep LBR, Haswell events, full-width counters, Intel PMU driver.
[    0.102267] ... version:                3
[    0.102269] ... bit width:              48
[    0.102270] ... generic registers:      4
[    0.102271] ... value mask:             0000ffffffffffff
[    0.102272] ... max period:             0000ffffffffffff
[    0.102273] ... fixed-purpose events:   3
[    0.102274] ... event mask:             000000070000000f
[    0.103322] x86: Booting SMP configuration:
[    0.103324] .... node  #0, CPUs:      #1
[    0.117794] NMI watchdog: enabled on all CPUs, permanently consumes one hw-PMU counter.
[    0.117902]  #2 #3
[    0.146700] x86: Booted up 1 node, 4 CPUs
[    0.146704] smpboot: Total of 4 processors activated (19155.16 BogoMIPS)
[    0.152377] devtmpfs: initialized
[    0.156136] evm: security.selinux
[    0.156137] evm: security.SMACK64
[    0.156138] evm: security.SMACK64EXEC
[    0.156139] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[    0.156140] evm: security.SMACK64MMAP
[    0.156141] evm: security.ima
[    0.156143] evm: security.capability
[    0.156216] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x9bebf000-0x9bfbefff] (1048576 bytes)
[    0.156424] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.156544] RTC time: 20:38:21, date: 03/09/15
[    0.156675] NET: Registered protocol family 16
[    0.160193] cpuidle: using governor ladder
[    0.164209] cpuidle: using governor menu
[    0.164306] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
[    0.164308] ACPI: bus type PCI registered
[    0.164310] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.164398] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[    0.164401] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820
[    0.164803] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.168681] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.168683] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.168685] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.168686] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.172828] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.175974] [Firmware Bug]: ACPI: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[    0.176121] ACPI Error: No handler for Region [ERAM] (ffff88044e8aaaf8) [EmbeddedControl] (20141107/evregion-163)
[    0.176126] ACPI Error: Region EmbeddedControl (ID=3) has no handler (20141107/exfldio-299)
[    0.176130] ACPI Error: Method parse/execution failed [\NSTA] (Node ffff88044e8de988), AE_NOT_EXIST (20141107/psparse-536)
[    0.176136] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB_.PCI0.RP05._STA] (Node ffff88044e8b95a0), AE_NOT_EXIST (20141107/psparse-536)
[    0.176141] ACPI Error: Method execution failed [\_SB_.PCI0.RP05._STA] (Node ffff88044e8b95a0), AE_NOT_EXIST (20141107/uteval-103)
[    0.176661] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.176673] ACPI: SSDT 0xFFFF88044CA91C00 0003D3 (v01 PmRef  Cpu0Cst  00003001 INTL 20120816)
[    0.177463] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.177474] ACPI: SSDT 0xFFFF88044C9DB800 0005AA (v01 PmRef  ApIst    00003000 INTL 20120816)
[    0.178314] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.178323] ACPI: SSDT 0xFFFF88044CAE8000 000119 (v01 PmRef  ApCst    00003000 INTL 20120816)
[    0.180534] ACPI: Interpreter enabled
[    0.180548] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S1_] (20141107/hwxface-580)
[    0.180556] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S2_] (20141107/hwxface-580)
[    0.180579] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.180581] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.180614] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.194108] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-fe])
[    0.194114] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[    0.194632] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug PME AER PCIeCapability]
[    0.195151] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.195154] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-fe]
[    0.195157] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.195159] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff]
[    0.195161] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.195162] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000c3fff]
[    0.195164] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c4000-0x000c7fff]
[    0.195166] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c8000-0x000cbfff]
[    0.195168] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000cc000-0x000cffff]
[    0.195169] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000d3fff]
[    0.195171] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d4000-0x000d7fff]
[    0.195173] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d8000-0x000dbfff]
[    0.195174] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000dc000-0x000dffff]
[    0.195176] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000e3fff]
[    0.195178] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e4000-0x000e7fff]
[    0.195180] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e8000-0x000ebfff]
[    0.195181] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000ec000-0x000effff]
[    0.195183] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000f0000-0x000fffff]
[    0.195185] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x9fa00000-0xfeafffff]