Δημοσιεύτηκε: 29 Μαρ 2010, 00:54
από ellas
[offtopic]
elefher έγραψε:κανε πρωτα αυτο που σου λεω απο πανω και ενα σου βγαζει το ιδιο τοτε δοσε αυτη την εχτολη και δες εαν εφτιαξε.
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt-get install liblame-dev libfaad-dev libx264-dev libfaac-dev libxvidcore4-dev liba52-0.7.4 liba52-0.7.4-dev libdts-dev checkinstall

Αυτη την εντολη δωστη εαν ισχυει αυτο που γραφει στην υπογραφη σου οτι εχεις Λειτουργικό ⇛ Ubuntu 8.04,03.


έκανα στο πρώτο το y, και μετά έδωσα και την εντολή που είχες γράψει, και τόρα μου ζητάει "Πρέπει να εγκαταστήσετε το πακέτο "ffmpeg" πρώτα!"

Κώδικας: Επιλογή όλων
zeus@zeus-desktop:~$ sudo apt-get purge ffmpeg
[sudo] password for zeus:
Ανάγνωση Λιστών Πακέτων... Ολοκληρώθηκε
Κατασκευή Δένδρου Εξαρτήσεων                 
Reading state information... Ολοκληρώθηκε             
Τα ακόλουθα πακέτα που εγκαταστάθηκαν αυτόματα και δεν χρειάζονται πια:
  libtwolame0 libartsc0 libsvga1 libswscale1d libmp4v2-0 libdns35 libogmrip0
  linux-headers-2.6.24-24 libpcrecpp0 libenca0 faac libggi2 ogmtools libgif4
  libgii1 libmatroska0 lsdvd libswt3.2-gtk-java ocrad libdvdnav4
  libgii1-target-x vorbis-tools linux-headers-2.6.24-24-generic mkvtoolnix
  libimlib2 libaudio2 lame libebml0 liblame0 libswt3.2-gtk-jni
Χρησμοποιήστε το 'apt-get autoremove' για να τα απομακρύνετε
Τα ακόλουθα πακέτα θα ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ:
  ffmpeg*
0 αναβαθμίστηκαν, 0 νέο εγκατεστημένα, 1 θα αφαιρεθούν και 0 δεν αναβαθμίζονται.
After this operation, 705kB disk space will be freed.
Θέλετε να συνεχίσετε [Ν/ο]; y
(Ανάγνωση βάσης δεδομένων ... προς το παρόν εγκαταστάθηκαν 115923 αρχεία και κατάλογοι.)
Αφαίρεση του ffmpeg ...
Διαγραφή των αρχείων ρυθμίσεων του ffmpeg ...
zeus@zeus-desktop:~$ sudo apt-get update
Hit http://gr.archive.ubuntu.com hardy Release.gpg
Hit http://security.ubuntu.com hardy-security Release.gpg                     
Αγνόησε http://security.ubuntu.com hardy-security/main Translation-el         
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com hardy/main Translation-el                 
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com hardy/restricted Translation-el           
Αγνόησε http://security.ubuntu.com hardy-security/restricted Translation-el   
Αγνόησε http://security.ubuntu.com hardy-security/universe Translation-el     
Αγνόησε http://security.ubuntu.com hardy-security/multiverse Translation-el   
Hit http://security.ubuntu.com hardy-security Release                         
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com hardy/universe Translation-el             
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com hardy/multiverse Translation-el           
Hit http://security.ubuntu.com hardy-security/main Packages                   
Hit http://gr.archive.ubuntu.com hardy-updates Release.gpg                     
Hit http://security.ubuntu.com hardy-security/restricted Packages             
Hit http://security.ubuntu.com hardy-security/main Sources                     
Hit http://security.ubuntu.com hardy-security/restricted Sources               
Hit http://security.ubuntu.com hardy-security/universe Packages               
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com hardy-updates/main Translation-el         
Hit http://security.ubuntu.com hardy-security/universe Sources                 
Hit http://security.ubuntu.com hardy-security/multiverse Packages             
Hit http://security.ubuntu.com hardy-security/multiverse Sources               
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com hardy-updates/restricted Translation-el   
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com hardy-updates/universe Translation-el
Αγνόησε http://gr.archive.ubuntu.com hardy-updates/multiverse Translation-el
Hit http://gr.archive.ubuntu.com hardy Release                     
Hit http://gr.archive.ubuntu.com hardy-updates Release                         
Hit http://gr.archive.ubuntu.com hardy/main Packages                           
Hit http://gr.archive.ubuntu.com hardy/restricted Packages         
Hit http://gr.archive.ubuntu.com hardy/main Sources               
Hit http://gr.archive.ubuntu.com hardy/restricted Sources         
Hit http://gr.archive.ubuntu.com hardy/universe Packages           
Hit http://gr.archive.ubuntu.com hardy/universe Sources           
Hit http://gr.archive.ubuntu.com hardy/multiverse Packages         
Hit http://gr.archive.ubuntu.com hardy/multiverse Sources         
Hit http://gr.archive.ubuntu.com hardy-updates/main Packages       
Hit http://gr.archive.ubuntu.com hardy-updates/restricted Packages
Hit http://gr.archive.ubuntu.com hardy-updates/main Sources       
Hit http://gr.archive.ubuntu.com hardy-updates/restricted Sources 
Hit http://gr.archive.ubuntu.com hardy-updates/universe Packages   
Hit http://gr.archive.ubuntu.com hardy-updates/universe Sources   
Hit http://gr.archive.ubuntu.com hardy-updates/multiverse Packages
Hit http://gr.archive.ubuntu.com hardy-updates/multiverse Sources 
Ανάγνωση Λιστών Πακέτων... Ολοκληρώθηκε                           
zeus@zeus-desktop:~$ sudo apt-get install libavcodec-unstripped-51 libavdevice-unstripped-52 libavformat-unstripped-52 libavutil-unstripped-49 libpostproc-unstripped-51 libswscale-unstripped-0 ffmpeg
Ανάγνωση Λιστών Πακέτων... Ολοκληρώθηκε
Κατασκευή Δένδρου Εξαρτήσεων                 
Reading state information... Ολοκληρώθηκε             
E: Αδύνατη η εύρεση του πακέτου libavcodec-unstripped-51
zeus@zeus-desktop:~$     sudo apt-get install liblame-dev libfaad-dev libx264-dev libfaac-dev libxvidcore4-dev liba52-0.7.4 liba52-0.7.4-dev libdts-dev checkinstall
Ανάγνωση Λιστών Πακέτων... Ολοκληρώθηκε
Κατασκευή Δένδρου Εξαρτήσεων                 
Reading state information... Ολοκληρώθηκε             
το liba52-0.7.4 είναι ήδη η τελευταία έκδοση.
liba52-0.7.4 set to manually installed.
Τα ακόλουθα πακέτα που εγκαταστάθηκαν αυτόματα και δεν χρειάζονται πια:
  libtwolame0 libartsc0 libsvga1 libswscale1d libmp4v2-0 libdns35 libogmrip0
  linux-headers-2.6.24-24 libpcrecpp0 libenca0 faac libggi2 ogmtools libgif4
  libgii1 libmatroska0 lsdvd libswt3.2-gtk-java ocrad libdvdnav4
  libgii1-target-x vorbis-tools linux-headers-2.6.24-24-generic mkvtoolnix
  libimlib2 libaudio2 lame libebml0 libswt3.2-gtk-jni
Χρησμοποιήστε το 'apt-get autoremove' για να τα απομακρύνετε
Τα ακόλουθα επιπλέον πακέτα θα εγκατασταθούν:
  libc6-dev linux-libc-dev
Προτεινόμενα πακέτα:
  glibc-doc manpages-dev
Τα ακόλουθα ΝΕΑ πακέτα θα εγκατασταθούν:
  checkinstall liba52-0.7.4-dev libc6-dev libdts-dev libfaac-dev libfaad-dev
  liblame-dev libx264-dev libxvidcore4-dev linux-libc-dev
0 αναβαθμίστηκαν, 10 νέο εγκατεστημένα, 0 θα αφαιρεθούν και 0 δεν αναβαθμίζονται.
Χρειάζεται να μεταφορτωθούν 4636kB από αρχεία.
After this operation, 19,6MB of additional disk space will be used.
Θέλετε να συνεχίσετε [Ν/ο]; y
Φέρε:1 http://gr.archive.ubuntu.com hardy/universe checkinstall 1.6.1-5ubuntu1 [118kB]
Φέρε:2 http://gr.archive.ubuntu.com hardy/universe liba52-0.7.4-dev 0.7.4-11ubuntu1 [47,1kB]
Φέρε:3 http://gr.archive.ubuntu.com hardy-updates/main linux-libc-dev 2.6.24-27.68 [708kB]
Φέρε:4 http://gr.archive.ubuntu.com hardy-updates/main libc6-dev 2.7-10ubuntu5 [2538kB]
Φέρε:5 http://gr.archive.ubuntu.com hardy/universe libdts-dev 0.0.2-svn-2ubuntu1 [194kB]
Φέρε:6 http://gr.archive.ubuntu.com hardy/multiverse libfaac-dev 1.26-0.1ubuntu1 [67,6kB]
Φέρε:7 http://gr.archive.ubuntu.com hardy-updates/universe libfaad-dev 2.6.1-2ubuntu0.1 [208kB]
Φέρε:8 http://gr.archive.ubuntu.com hardy/multiverse liblame-dev 3.97-0.0 [242kB]
Φέρε:9 http://gr.archive.ubuntu.com hardy/multiverse libx264-dev 1:0.svn20071224-0.0ubuntu1 [283kB]
Φέρε:10 http://gr.archive.ubuntu.com hardy/multiverse libxvidcore4-dev 2:1.1.2-0.1ubuntu3 [231kB]
Μεταφορτώθηκαν 4636kB σε 15s (290kB/s)                                         
Επιλογή προηγούμενου απεπιλεγμένου πακέτου checkinstall.
(Ανάγνωση βάσης δεδομένων ... προς το παρόν εγκαταστάθηκαν 115891 αρχεία και κατάλογοι.)
Γίνεται αποσυμπίεση checkinstall (από .../checkinstall_1.6.1-5ubuntu1_amd64.deb) ...
Επιλογή προηγούμενου απεπιλεγμένου πακέτου liba52-0.7.4-dev.
Γίνεται αποσυμπίεση liba52-0.7.4-dev (από .../liba52-0.7.4-dev_0.7.4-11ubuntu1_amd64.deb) ...
Επιλογή προηγούμενου απεπιλεγμένου πακέτου linux-libc-dev.
Γίνεται αποσυμπίεση linux-libc-dev (από .../linux-libc-dev_2.6.24-27.68_amd64.deb) ...
Επιλογή προηγούμενου απεπιλεγμένου πακέτου libc6-dev.
Γίνεται αποσυμπίεση libc6-dev (από .../libc6-dev_2.7-10ubuntu5_amd64.deb) ...
Επιλογή προηγούμενου απεπιλεγμένου πακέτου libdts-dev.
Γίνεται αποσυμπίεση libdts-dev (από .../libdts-dev_0.0.2-svn-2ubuntu1_amd64.deb) ...
Επιλογή προηγούμενου απεπιλεγμένου πακέτου libfaac-dev.
Γίνεται αποσυμπίεση libfaac-dev (από .../libfaac-dev_1.26-0.1ubuntu1_amd64.deb) ...
Επιλογή προηγούμενου απεπιλεγμένου πακέτου libfaad-dev.
Γίνεται αποσυμπίεση libfaad-dev (από .../libfaad-dev_2.6.1-2ubuntu0.1_amd64.deb) ...
Επιλογή προηγούμενου απεπιλεγμένου πακέτου liblame-dev.
Γίνεται αποσυμπίεση liblame-dev (από .../liblame-dev_3.97-0.0_amd64.deb) ...
Επιλογή προηγούμενου απεπιλεγμένου πακέτου libx264-dev.
Γίνεται αποσυμπίεση libx264-dev (από .../libx264-dev_1%3a0.svn20071224-0.0ubuntu1_amd64.deb) ...
Επιλογή προηγούμενου απεπιλεγμένου πακέτου libxvidcore4-dev.
Γίνεται αποσυμπίεση libxvidcore4-dev (από .../libxvidcore4-dev_2%3a1.1.2-0.1ubuntu3_amd64.deb) ...
Γίνεται εγκατάσταση checkinstall (1.6.1-5ubuntu1) ...
Γίνεται εγκατάσταση liba52-0.7.4-dev (0.7.4-11ubuntu1) ...
Γίνεται εγκατάσταση linux-libc-dev (2.6.24-27.68) ...
Γίνεται εγκατάσταση libc6-dev (2.7-10ubuntu5) ...
Γίνεται εγκατάσταση libdts-dev (0.0.2-svn-2ubuntu1) ...
Γίνεται εγκατάσταση libfaac-dev (1.26-0.1ubuntu1) ...
Γίνεται εγκατάσταση libfaad-dev (2.6.1-2ubuntu0.1) ...
Γίνεται εγκατάσταση liblame-dev (3.97-0.0) ...
Γίνεται εγκατάσταση libx264-dev (1:0.svn20071224-0.0ubuntu1) ...
Γίνεται εγκατάσταση libxvidcore4-dev (2:1.1.2-0.1ubuntu3) ...
zeus@zeus-desktop:~$