Δημοσιεύτηκε: 19 Οκτ 2008, 21:01
από sorolop
Εχω ενα προβληματακι με τα αρχεια tar.gz .
Κατεβασε μολις ενα τετοιο αρχειο και προσπαθησα να το κανω compile συμφωνα με τον οδηγο.

Κώδικας: Επιλογή όλων
sorolop@sorolop-laptop:~/Desktop/packages/swfdec-0.8.0$ sudo checkinstall make INSTALL

και τα αποτελεσματα ειναι τα ακολουθα:
Κώδικας: Επιλογή όλων

checkinstall 1.6.1, Copyright 2002 Felipe Eduardo Sanchez Diaz Duran
           This software is released under the GNU GPL.*****************************************
**** Debian package creation selected ***
*****************************************

This package will be built according to these values:

0 -  Maintainer: [ root@sorolop-laptop ]
1 -  Summary: [ flash-swf ]
2 -  Name:    [ swfdec ]
3 -  Version: [ 0.8.0 ]
4 -  Release: [ 1 ]
5 -  License: [ GPL ]
6 -  Group:   [ checkinstall ]
7 -  Architecture: [ i386 ]
8 -  Source location: [ swfdec-0.8.0 ]
9 -  Alternate source location: [  ]
10 - Requires: [  ]

Enter a number to change any of them or press ENTER to continue:

Installing with make INSTALL...

========================= Installation results ===========================
make: Nothing to be done for `INSTALL'.

======================== Installation successful ==========================

Copying documentation directory...
./
./COPYING
./ChangeLog
./NEWS
./AUTHORS
./README
./INSTALL
./doc/
./doc/swfdec-sections.txt
./doc/Makefile.am
./doc/swfdec.types
./doc/tmpl/
./doc/tmpl/SwfdecGtkPlayer.sgml
./doc/tmpl/SwfdecGtkWidget.sgml
./doc/tmpl/SwfdecRectangle.sgml
./doc/tmpl/SwfdecPlayer.sgml
./doc/tmpl/SwfdecSystem.sgml
./doc/tmpl/SwfdecLoader.sgml
./doc/tmpl/SwfdecAsArray.sgml
./doc/tmpl/SwfdecSocket.sgml
./doc/tmpl/SwfdecAsDebugger.sgml
./doc/tmpl/swfdec-unused.sgml
./doc/tmpl/SwfdecPlayerScripting.sgml
./doc/tmpl/SwfdecURL.sgml
./doc/tmpl/SwfdecBuffer.sgml
./doc/tmpl/Enumerations.sgml
./doc/tmpl/SwfdecStream.sgml
./doc/tmpl/SwfdecAudio.sgml
./doc/tmpl/SwfdecAsFunction.sgml
./doc/tmpl/SwfdecAsContext.sgml
./doc/tmpl/GtkExtensions.sgml
./doc/tmpl/Internals.sgml
./doc/tmpl/Version.sgml
./doc/tmpl/SwfdecRenderer.sgml
./doc/tmpl/SwfdecAsObject.sgml
./doc/tmpl/SwfdecAsValue.sgml
./doc/tmpl/SwfdecAsFrame.sgml
./doc/tmpl/SwfdecGcObject.sgml
./doc/xml/
./doc/xml/SwfdecURL.xml
./doc/xml/SwfdecLoader.xml
./doc/xml/SwfdecBuffer.xml
./doc/xml/SwfdecGtkWidget.xml
./doc/xml/GtkExtensions.xml
./doc/xml/Enumerations.xml
./doc/xml/SwfdecPlayerScripting.xml
./doc/xml/Version.xml
./doc/xml/SwfdecAsDebugger.xml
./doc/xml/SwfdecAsValue.xml
./doc/xml/SwfdecAsFrame.xml
./doc/xml/SwfdecSocket.xml
./doc/xml/SwfdecAsArray.xml
./doc/xml/SwfdecRenderer.xml
./doc/xml/SwfdecAsContext.xml
./doc/xml/SwfdecPlayer.xml
./doc/xml/SwfdecSystem.xml
./doc/xml/SwfdecRectangle.xml
./doc/xml/SwfdecAsObject.xml
./doc/xml/SwfdecStream.xml
./doc/xml/SwfdecGcObject.xml
./doc/xml/SwfdecGtkPlayer.xml
./doc/xml/Internals.xml
./doc/xml/SwfdecAsFunction.xml
./doc/xml/SwfdecAudio.xml
./doc/swfdec-docs.sgml
./doc/swfdec-overrides.txt
./doc/html/
./doc/html/SwfdecAsContext.html
./doc/html/swfdec-Version-Information.html
./doc/html/swfdec.devhelp2
./doc/html/ch01.html
./doc/html/swfdec.devhelp
./doc/html/SwfdecSocket.html
./doc/html/up.png
./doc/html/SwfdecPlayerScripting.html
./doc/html/index.sgml
./doc/html/SwfdecRenderer.html
./doc/html/index.html
./doc/html/SwfdecAsArray.html
./doc/html/ch02.html
./doc/html/swfdec-SwfdecAsFrame.html
./doc/html/SwfdecSystem.html
./doc/html/SwfdecGtkPlayer.html
./doc/html/swfdec-Gtk-extension-objects.html
./doc/html/right.png
./doc/html/SwfdecAsDebugger.html
./doc/html/swfdec-Internals.html
./doc/html/SwfdecAsFunction.html
./doc/html/ch03.html
./doc/html/ch04.html
./doc/html/SwfdecLoader.html
./doc/html/SwfdecAudio.html
./doc/html/swfdec-SwfdecBuffer.html
./doc/html/SwfdecStream.html
./doc/html/home.png
./doc/html/SwfdecGtkWidget.html
./doc/html/SwfdecPlayer.html
./doc/html/swfdec-SwfdecRectangle.html
./doc/html/left.png
./doc/html/swfdec-SwfdecURL.html
./doc/html/style.css
./doc/html/SwfdecAsObject.html
./doc/html/swfdec-SwfdecAsValue.html
./doc/html/swfdec-Enumerations-and-Types.html
./doc/Makefile.in
cp: cannot stat `//var/tmp/mnaXekGkapENFeUhdOenl/newfiles.tmp': No such file or directory
grep: /var/tmp/mnaXekGkapENFeUhdOenl/newfile: No such file or directory

Copying files to the temporary directory...OK

Stripping ELF binaries and libraries...OK

Compressing man pages...OK

Building file list...OK

Building Debian package...OK

Installing Debian package...OK

Erasing temporary files...OK

Deleting temp dir...OK


**********************************************************************

Done. The new package has been installed and saved to

/home/sorolop/Desktop/packages/swfdec-0.8.0/swfdec_0.8.0-1_i386.deb

You can remove it from your system anytime using:

      dpkg -r swfdec

**********************************************************************

sorolop@sorolop-laptop:~/Desktop/packages/swfdec-0.8.0$