Δημοσιεύτηκε: 29 Οκτ 2010, 02:05
από medigeek
Λέξεις-κλειδιά: uninstall, purge, remove, διαγραφή, απεγκατάσταση
Ακολουθήστε αυτό τον απλό οδηγό για διαγραφή όλων αρχειων που δημιουργήθηκαν μέσα σε wine φακελους ή αρχεία που δε διαγραφηκαν κατά την απεγκατάσταση. Εντολές εκτελείτε στο τερματικό (Terminal).

1. Για ολική διαγραφή αρχείων από το σύστημα (root / partition) χρησιμοποιήστε το purge:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt-get purge wine


2. Για διαγραφή των αρχείων που δημιούργησε το wine στον προσωπικό σας φάκελο εκτελέστε:
Κώδικας: Επιλογή όλων
rm -r $HOME/.wine


3. Εκτελέστε τις ακόλουθες εντολές. Θα διαγράψουν υπολειπόμενα αρχεία/φακέλους του wine από τον προσωπικό σας φάκελο:
Κώδικας: Επιλογή όλων
find $HOME/.local/ -iname "*wine*" -exec rm -r "{}" \;
find $HOME/.local/ -iname "*wine*" -exec rm -r "{}" \;
rm -f $HOME/.config/menus/applications-merged/wine*


4. Log out & Log in :clap: