Δημοσιεύτηκε: 05 Φεβ 2011, 11:54
από demosthenesk
Αυτός ο οδηγός περιγράφει πώς μπορείτε να κάνετε Backup / Restore τα ntfs partitions ή γενικά partitions ή όλο τον σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή.
Για τις εργασίες αυτές θα χρειαστείτε έναν υπολογιστή που να τρέχει οποιαδήποτε διανομή linux και ένα live cd/dvd linux.
Εδώ εγώ θα χρησιμοποιήσω το live dvd Ubuntu 10.04.

Η μέθοδος αυτή είναι ιδανική για να πάρετε backup το laptop σας ή άλλον υπολογιστή αν δουλεύεται σαν τεχνικός υπολογιστών.

Όλα τα backup θα είναι συμπιεσμένα με το gzip και χωρισμένα αρχεία σε μέγεθος ενός dvd 4.4GB έτσι ώστε να μπορείτε να γράψετε το backup σε δισκάκια dvd.
Αν έχετε Blue-Ray μπορείτε ελεύθερα, όπως θα δείτε, να αλλάξετε το μέγεθος των splited αρχείων όπως επιθυμείτε.


Backup ntfs partitions
1) Boot από το live cd/dvd (example: Ubuntu 10.04) στον υπολογιστή που θα κάνουμε backup.

2) setup network
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo ifconfig eth0 192.168.0.2 up

εδώ μπορείτε να έχετε διαφορετική κάρτα και ip. Για παράδειγμα eth1 192.168.2.1 κτλ ανάλογα το δίκτυο σας.


3) δημιουργείστε ένα mount point
Κώδικας: Επιλογή όλων
mkdir remotefolder


4) εγκατάσταση του sshfs
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt-get install sshfs


5)mount remote folder από backup server
Κώδικας: Επιλογή όλων
sshfs user@192.168.0.1:/mnt/store remotefolder


εδώ γίνεται το μοντάρισμα ενός απομακρισμένου φακέλου από τον υπολογιστή που τρέχει linux και ssh.
ανάλογα το username σας την ip του υπολογιστή που θα είναι ο backup server σας και το που θέλετε να αποθηκευτούν τα αρχεία μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές

user@192.168.0.1
/mnt/store
remotefolder

για παράδειγμα αν το username σας είναι bilys η ip του server 192.168.2.100 και ο φάκελος που θα γράψετε το backup o /home/bilys/mybackup θα πρέπει να γράψετε

Κώδικας: Επιλογή όλων
sshfs bilys@192.168.2.100:/home/bilys/mybackup remotefolder


το remotefolder είναι το όνομα του φακέλου που δημιουργήσαμε στο μηχάνημα με το live dvd στο βήμα 3.

Με αυτόν τον τρόπο ότι γράφετε πλέον στον φάκελο remotefolder θα γράφετε απευθείας στο backup server.
Έτσι τα αρχεία backup που θα δημιουργήσουμε στον φάκελο αυτό θα γραφτούν κατευθείαν δικτυακά στον server! :clap:

6) change directory στο remotefolder
Κώδικας: Επιλογή όλων
cd remotefolder


7) δώστε δικαιώματα ανάγνωσης εγγραφής στο partition που θα κάνουμε backup π.χ. /dev/sda1
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo chmod 777 /dev/sda1


για να δείτε τους δίσκους και τα partition σας μπορείτε να πάτε στο System -> Administration -> Gparted

8) κάνουμε το backup του /dev/sda1

Κώδικας: Επιλογή όλων
ntfsclone --save-image --output - /dev/sda1 | gzip | split -b 4400M - sda1.gz_


η εντολή αυτή θα δημιουργήσει splited αρχεία του τύπου sda1.gz_aa, sda1.gz_ab, sda1.gz_ac, sda1.gz_ad κτλ
κάθε ένα θα έχει μέγεθος 4400Mb ή 4.4Gb. Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή 4400Μ για άλλα μεγέθη.

Restore ntfs partitions
Μετά από καιρό ας πούμε ότι θέλετε να κάνετε restore.

Εκτελέστε τα βήματα από το 1-7 στον υπολογιστή που θα κάνετε restore.

8) σιγουρετείτε ότι έχετε κάνει
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo chmod 777 /dev/sda1


9) restore partition
Κώδικας: Επιλογή όλων
cat sda1.gz_* | gunzip | ntfsclone -r -O /dev/sda1 -


Η μέθοδος αυτή βασίζετε ότι όλα τα αρχεία backup βρίσκονται σε έναν φάκελο σε έναν backup server.
Αν τα έχετε τα αρχεία σε dvd θα πρέπει να τα αντιγράψετε στο φάκελο του server πρώτα.
Με αυτήν την μέθοδο δεν μπορείτε να αλλάζετε dvd!

Με αυτήν την μέθοδο περιγράψαμε πώς μπορείτε να αντιγράφετε, να συμπιέζετε και να κάνετε splited αρχεία backup από ένα partition.
ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Με αυτήν την μέθοδο δεν αντιγράφετε το MBR αλλά μόνο τα δεδομένα στα partitions ntfs

Backup όλο τον δίσκο με όλα τα partitions και το MBR

Η προηγούμενη μέθοδος ήταν μόνο για τα δεδομένα των ntfs partitions.
Τώρα θα δούμε πώς αντιγράφουμε γενικά οποιοδήποτε partition.

Backup γενικά

Ακολουθείστε τα βήματα 1-7 της προηγούμενης μεθόδου.

Για backup ενός partition π.χ. /dev/sda1 κάντε

8)
Κώδικας: Επιλογή όλων
dd if=/dev/sda1 | gzip | split -b 4400M - sda1.gz_


Για backup όλου του δίσκου και του MBR π.χ. /dev/sda κάντε

8)
Κώδικας: Επιλογή όλων
dd if=/dev/sda | gzip | split -b 4400M - sda.gz_


Restore γενικά

Ακολουθείστε τα βήματα 1-7 της προηγούμενης μεθόδου.

Για restore ενός partition π.χ. /dev/sda1 κάντε

8) restore partition
Κώδικας: Επιλογή όλων
cat sda1.gz_* | gunzip | dd of=/dev/sda1


Για restore όλου του δίσκου π.χ. /dev/sda κάντε

8) restore partition
Κώδικας: Επιλογή όλων
cat sda.gz_* | gunzip | dd of=/dev/sda


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν το οποιοδηποτε backup/restore βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo chmod 777 /dev/sda1

ή
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo chmod 777 /dev/sda


αντίστοιχα.

Όταν κάνετε backup με το dd αντιγράφετε όλο το partition από το μέταλο και όχι μόνο τα δεδομένα. Δλδ με το dd αντιγράφετε cluster προς cluster τον δίσκο και έτσι αντιγράφετε και δεδομένα και κενό χώρο, για αυτό με το dd τα αρχεία βγαίνουν mirror του δίσκου ή του partition αλλά και πολύ μεγάλα!

Έτσι αν έχετε έναν δίσκο 500Gb η μέθοδος αυτή θα δημιουργήσει περίπου 400 GB συμπιεσμένα και splited αρχεία.
Η συμπίεση είναι περίπου στο μισό δλδ.

Μπορείτε να έχετε μεγαλύτερη συμπίεση από το 1-9. Το default είναι 6.
Για να γίνει αυτό θα πρέπει στην εντολή backup να γράψετε π.χ.

8)
Κώδικας: Επιλογή όλων
dd if=/dev/sda | gzip -9 | split -b 4400M - sda.gz_


δλδ αλάζετε το gzip με την συμπίεση που θέλετε, gzip -9 ή gzip -8 ή gzip -7 κτλ

Καλή επιτυχία ! :angel: