Δημοσιεύτηκε: 22 Φεβ 2011, 15:46
από pros
Για επανεγκατάσταση των ίδιων πακέτων, στην ίδια έκδοση όταν δεν έχουμε προσθέσει ειδικά αποθετήρια (ppa)

 • Κώδικας: Επιλογή όλων
  dpkg --get-selections > MY_PACKAGES

  Με αυτή την εντολή δημιουργείται το αρχείο MY_PACKAGES, που περιέχει όλα τα πακέτα που έχουμε εγκατεστημένα.
  Κρατάμε ένα αντίγραφο του και μετά την επανεγκατάσταση, στο νέο σύστημα πλέον, εκτελούμε...
  Φυσικά έχουμε βάλει το αντίγραφο του MY_PACKAGES στο /home/όνομα χρήστη, της νέας εγκατάστασης.

 • Κώδικας: Επιλογή όλων
  sudo dpkg --set-selections < MY_PACKAGES

  με αυτή την εντολή σημειώνουμε όλα τα πακέτα για εγκατάσταση. Στην συνέχεια εκτελούμε...

 • Κώδικας: Επιλογή όλων
  sudo apt-get dselect-upgrade

  για να εγκαταστήσουμε όλα τα πακέτα.

Αν χρησιμοποιήσουμε την διαδικασία όταν έχουμε προσθέσει αποθετήρια, ή σε νεότερη έκδοση και κάποιο πακέτο δεν υπάρχει στα νέα αποθετήρια, η εντολή στο αποτέλεσμα της, αναφέρει ποια πακέτα δεν εγκαταστάθηκαν και μπορούμε να τα συμπληρώσουμε χειροκίνητα, ή να συμπληρώσουμε τις πηγές λογισμικού και να εκτελέσουμε ξανά την εντολή, μέχρι να εγκατασταθούν όλα τα πακέτα.

Επίσης αντιγράφοντας το παλιό αρχείο /etc/apt/sources.list, τα περιεχόμενα του παλιού φακέλου /etc/apt/sources.list.d και τα αντίστοιχα αρχεία trusted.gpg, στην νέα εγκατάσταση προσθέτουμε αυτόματα όλες τις προσαρμογές που έχουμε κάνει στις πηγές λογισμικού και αποφεύγουμε την χειροκίνητη εγκατάσταση των πακέτων.
Προσοχή, η αντιγραφή του sources.list και των άλλων αρχείων, έχει νόημα και λειτουργεί μόνο για επανεγκατάσταση της ίδιας έκδοσης.