Δημοσιεύτηκε: 02 Μαρ 2011, 11:43
από digibill
To plymouth μου έχει σπάσει κυριολεκτικά τα νεύρα! :sick: :cry: Εδώ και 1-2 μήνες προσπαθώ να το φτιάξω με όλους τους πιθανούς τρόπους, αλλά χωρίς αποτέλεσμα!

Το πρόβλημα: κατά την εκκίνηση μου εμφανίζεται το text theme (Ubuntu + 4 τελίτσες από κάτω), κατά το shut down όμως εμφανίζεται κανονικά το γραφικό (ubuntu sunrise)!! :?:
Εδώ και μήνες το πιάνω και το αφήνω, συνεπώς στην πορεία δεν θυμάμαι τι απ' όλα έχω πειράξει! Το πιο περίεργο απ' όλα είναι ότι κατά την εκκίνηση, το text theme μου το δείχνει σε ανάλυση (μάλλον) 1280*1024! Δοκίμασα να δω ποιές αναλύσεις υποστηρίζει ο grub μου με την εντολή vbeinfo σε grub console, αλλά παίρνω σφάλμα ότι η εντολή δεν βρέθηκε!!!

Το /etc/default/grub είναι το εξής:

Κώδικας: Επιλογή όλων
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.

GRUB_DEFAULT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=3
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX="vga=768"

# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"

# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console

# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
GRUB_GFXMODE=640x480

# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true

# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_LINUX_RECOVERY="true"

# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"


Το /etc/initramfs-tools/modules είναι το εξής:

Κώδικας: Επιλογή όλων
# List of modules that you want to include in your initramfs.
#
# Syntax:  module_name [args ...]
#
# You must run update-initramfs(8) to effect this change.
#
# Examples:
#
# raid1
# sd_mod


Τι άλλο να δοκιμάσω;;; :eh: