Δημοσιεύτηκε: 12 Μαρ 2011, 18:58
από medigeek
Νομίζω πως έχουμε όλοι οι... maverick-άδες το mkpasswd, υπάρχει στο πακέτο whois: :)
Κώδικας: Επιλογή όλων
$ dpkg -S mkpasswd
grub-common: /usr/share/man/man1/grub-mkpasswd-pbkdf2.1.gz
grub-common: /usr/bin/grub-mkpasswd-pbkdf2
whois: /usr/share/man/man1/mkpasswd.1.gz
whois: /usr/bin/mkpasswd

$ mkpasswd -m sha-512 test 8AKFwJvq
$6$8AKFwJvq$iPY.sq0XO58ciwi3fQQBfKGCvW3JMu0.K5Jms7uZUmePQjVhhaWVkzQWC7NetruCiH2oqb06r/nlL739NXrvS/