Δημοσιεύτηκε: 26 Μάιος 2011, 10:29
από x-dar
Dimitris έγραψε:sed

H sed είναι κι αυτή μια γλώσσα προγραμματισμού για μαζική επεξεργασία κειμένου. Ο όρος μαζική αναφέρεται στην αλλάγη για παράδειγμα μιας ακολουθίας γραμματων με μία άλλη σε πολλά αρχεία. Δε θέλουμε φυσικά να κάνουμε αυτή τη δουλειά για όλα τα αρχεία με το χερί, γι'αυτό και υπάρχουν αυτά τα εργαλεία που την αυτοματοποιούν.

Aς υποθέσουμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε σε ένα αρχείο, χωρίς να το ανοίξουμε με κάποιο πρόγραμμα, όλες τις εμφανίσεις της λέξης foo σε man. To αρχικό αρχείο είναι το old και αποθηκεύουμαι τις αλλαγές στο new. Αυτό γίνεται πολύ απλά με την παρακάτω εντολή:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sed s/foo/man/ < old > new

ωραίο, μόνο που αλλάζει μόνο την πρώτη συμβολοσειρά foo που βλέπει σε man.Αν θέλουμε να τις αλλάξει όλες τις foo πρέπει να δώσουμε:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sed 's/foo/man/g' < old > new

αλλα και σκέτη να τη δώσεις την εντολή σε κονσόλα (
Κώδικας: Επιλογή όλων
sed 's/foo/man/g'
) οτι γράψεις στο αλλάζει αμέσως από κάτω σε νέα γραμμη και περιμένει να ξαναγράψεις.
Μεχρι να πατήσεις Ctrl+R