Δημοσιεύτηκε: 14 Μάιος 2008, 19:20
από logari81
Στο αρχείο /etc/fstab καταχωρούνται όλα τα συστήματα αρχείων που χρειάζεται να προσαρτόνται αυτόματα κατά την εκκίνηση. Το Ubuntu κατά κανόνα αναγνωρίζει τα υπάρχοντα συστήματα αρχείων και τα καταχωρεί μάζί με κάποια συστήματα αρχείων που χρειαζεται ο πυρήνας στο fstab. Σε περίπτωση που κάποιο σύστημα αρχείων δεν έχει αναγνωρισθει απο το Ubuntu ή σε περίπτωση που ο χρήστης θέλει να όρισει καινούργιες κατατμήσεις ή καινούργιους σκληρούς δίσκους εκ των υστέρων, αυτό γίνεται με τροποποιήση του αρχείου /etc/fstab με το χέρι.

Το περιεχομενο αυτού του αρχείου έχει την παρακάτω μορφη:

Κώδικας: Επιλογή όλων
# /etc/fstab: static file system information.
#
# <file system>     <mount point>   <type>      <options>                          <dump>  <pass>
proc                /proc           proc        defaults                           0       0
/dev/sda1           /media/sda1     ntfs        defaults,nls=utf8,umask=007,gid=46 0       1
/dev/sda2           /media/sda2     ntfs        defaults,nls=utf8,umask=007,gid=46 0       1
# /dev/sda6
UUID=03b77228       /               reiserfs    notail                             0       1
# /dev/sda7
UUID=8883dbc8       none            swap        sw                                 0       0
/dev/hda            /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto                        0       0
/dev/cdrom          /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto                        0       0
/dev/               /media/floppy0  auto        rw,user,noauto                     0       0
# /dev/sda5
/dev/sda5           /media/daten    vfat        rw,defaults,umask=0000             0       1

Γραμμές που αρχίζουν με # είναι σχόλια. Στο τέλος του αρχείου πρέπει να υπάρχει πάντοτε μία κενη γραμμη διαφορετικά λαμβανουμε το παρακάτω σφαλμα: no final newline at the end of /etc/fstab

Δομή
-------------------------------
Η καταχωρήσεις του fstab χωρίζονται σε 6 στήλες με την παρακάτω σημασία:

1η στήλη: <file system>
Περιέχει την περιγραφή της προσαρτόμενης κατάτμησης, πχ. η 8η κατάτμηση στον 1ο πραγματικο σκληρο δίσκο ως "/dev/sda8" ή το σύστημα αρχείων proc του πυρήνα ως "proc". Υπαρχουν 3 δυνατότητες για τις καταχωρήσεις αυτής της στήλης, το ονομα της συσκευής, η ετικετα της κατατμησης και το UUID της συσκευής.

2η στήλη: <mount point>
Περιέχει την τοποθεσία όπου προσαρτάται η εκάστοτε συσκευη/σύστημα αρχείων, πχ. "/" για την αρχή (root) του συστήματος. Τα διαφορα συστήματα αρχείων προσαρτονται συνήθως σε αντιστοιχους καταλόγους εντός του /media για παράδειγμα "/media/sda2". Επίσης μπορούν να οριστούν συστήματα αρχείων όπως η κατάτμηση του Swap-Space (εικονική μνήμη) χωρίς συγκεκριμένη τοποθεσια με την καταχώρηση "none".

3η στήλη: <type>
Περιέχει το είδος του συστήματος αρχείων (αντιστοίχως της παραμετρου -t της εντολή mount)
π.χ. ext3,ntfs,reiserfs,vfat

4η στήλη: <option>
Περιέχει όλες τις παραμέτρους του συστήματος αρχείων (αντιστοιχως της παραμετρου -ο της εντολή mount)

5η στήλη: <dump>
Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται για Back-Up το πρόγραμμα dump, εδώ ορίζεται αν η συσκευή θα συμπεριληφθεί στην διαδικασία αντιγράφων ασφαλείας. Η προεπιλογη "0" σημαίνει κανενα BackUp.

6η στήλη: <pass>
Δηλώνει με ποια σειρά θα λάβει χώρα ο έλεγχος σφαλμάτων κατα την εκκινηση. Κατα κανόνα για την κατάτμηση root (αρχή του συστήματος, "/") ορίζεται το 1. Για όλες τις θπολοιπες κατατμησεις ορίζεται το 2 (εξέταση μετα το root) ή 0 (καμία εξέταση).


Προσθήκη νέων καταχωρήσεων
------------------------------------
Σε περίπτωση που θέλει κάποιος να επεκτείνει το fstab για νέες συσκευες/κατατμησεις, π.χ. εξωτερικός σκληρός δίσκος που μένει μόνιμα συνδεμένος, χρειάζεται να ανοιξει το αρχείο /etc/fstab με δικαιώματα υπερχρήστη:

Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo gedit /etc/fstab


και να προσθέσει την αντίστοιχη γραμμή. Ο διαχωρισμος των στηλών μπορει να γίνει με κενο ή με tab. Οι αλλαγές στο αρχείο εχουν επίδραση με την επόμενη εκκίνηση ή απλώς δίνοντας στην κονσόλα την εντολή:

Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo mount -a


αφότου φυσικά πρώτα έχουν σωθει οι όποιες αλλαγές εχουν γίνει στο αρχείο.

Βέβαια, για να δουλέψει το νέο fstab πρέπει η τοποθεσία προσάρτησης, π.χ. /media/sdb1 να έχει διμιουργηθει με το χέρι π.χ.:

Κώδικας: Επιλογή όλων
cd /media
sudo mkdir MyDisk


Σε περίπτωση που στο /media/MyDisk θέλει κάποιος να προσαρτήσει την κατάτμηση /dev/sda10 που διαθέτει σύστημα αρχείων ext3, πρεπει λοιπόν να προστεθεί στο αρχείο fstab η παρακατω γραμμη:

Κώδικας: Επιλογή όλων
/dev/sda10       /media/MyDisk     ext3    defaults     0       2


όπου οι τιμές για τις παραμέτρους "dump" και "pass" μπορούν φυσικά να προσαρμοστουν στις εκαστοτε απαιτησεις.

Προτιμότερο θα ήταν όμως στην πρώτη στήλη <file system> να ορισθει το σύστημα αρχείων όχι με βάση το όνομα συσκευης (/dev/sda10) αλλά με βάση τον αριθμό UUID η την Ετικέτα (Label) της συσκευής. Εάν έιναι γνωστή η ετικέτα της κατατμησης π.χ. ως "riese" μπορεί η παραπάνω γραμμή να τροποποιηθεί ως:

Κώδικας: Επιλογή όλων
LABEL=riese      /media/MyDisk     ext3    defaults     0       2


Επισης αν είναι γνωστό το UUID της κατάτμησης ως π.χ. 1234567-abc89 μπορεί αντί της παραπάνω γραμμής να δωθεί:

Κώδικας: Επιλογή όλων
UUID=1234567-abc89      /media/MyDisk     ext3    defaults     0       2Το UUID μιας κατάτμησης μπορεί να διαπιστωθεί με την εντολή:
Κώδικας: Επιλογή όλων
ls /dev/disk/by-uuid/ -n


ή εναλλακτικα:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo blkid


Ο ορισμός μίας κατάτμησης με βάση το UUID έχει επικρατήσει ώς προεπιλογή στο Ubuntu και θα πρεπει να προτιμάται.

Πηγές:
Στο μεγαλύτερο μέρος μεταφραση απο το: http://wiki.ubuntuusers.de/fstab
Δείτε επίσης: http://www.tuxfiles.org/linuxhelp/fstab.html