Δημοσιεύτηκε: 23 Αύγ 2011, 18:21
από akounadis
Κώδικας: Επιλογή όλων
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   100   100   051    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0007   252   252   025    Pre-fail  Always       -       2750
  4 Start_Stop_Count        0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       2162
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   252   252   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000e   252   252   051    Old_age   Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0024   252   252   015    Old_age   Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   095   095   000    Old_age   Always       -       2760
10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   100   051    Old_age   Always       -       1
12 Power_Cycle_Count       0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       1111
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       892
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       77
194 Temperature_Celsius     0x0022   112   097   000    Old_age   Always       -       42 (Lifetime Min/Max 16/47)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   252   252   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0012   252   252   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   252   252   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0036   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x000a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
201 Soft_Read_Error_Rate    0x0032   252   252   000    Old_age   Always       -       0
223 Load_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       16
225 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       808


...εδώ πως τα βλέπεις τα πράγματα; :-)
Δίνει κι άλλες πληροφορίες αλλά δεν μπορώ να τις καταλάβω τις περισσότερες