Δημοσιεύτηκε: 23 Αύγ 2011, 18:44
από pc_magas
Εγώ μάλλον θέλω σκληρό σύντομα στο μέλλον....
Κώδικας: Επιλογή όλων
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   199   051    Pre-fail  Always       -       2975
  3 Spin_Up_Time            0x0027   160   158   021    Pre-fail  Always       -       983
  4 Start_Stop_Count        0x0032   097   097   000    Old_age   Always       -       3003
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   100   253   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   094   094   000    Old_age   Always       -       5074
10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   099   000    Old_age   Always       -       0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
12 Power_Cycle_Count       0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       2581
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       461
193 Load_Cycle_Count        0x0032   194   194   000    Old_age   Always       -       19677
194 Temperature_Celsius     0x0022   094   089   000    Old_age   Always       -       49
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0032   094   094   000    Old_age   Always       -       5037
241 Total_LBAs_Written      0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       2979121758
242 Total_LBAs_Read         0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       3854670755

Να αρχίζω τα Backup?