Δημοσιεύτηκε: 23 Αύγ 2011, 18:50
από clepto
Κώδικας: Επιλογή όλων
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0027   188   183   021    Pre-fail  Always       -       1583
  4 Start_Stop_Count        0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       2673
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   100   253   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   096   096   000    Old_age   Always       -       3378
10 Spin_Retry_Count        0x0033   100   098   051    Pre-fail  Always       -       1
11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
12 Power_Cycle_Count       0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       1473
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       260
193 Load_Cycle_Count        0x0032   188   188   000    Old_age   Always       -       36393
194 Temperature_Celsius     0x0022   105   086   000    Old_age   Always       -       42
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0009   200   200   051    Pre-fail  Offline      -       0


άρα εγώ είμαι οκ με τον σκληρό;