Δημοσιεύτηκε: 06 Σεπ 2011, 09:55
από Th P
Καλημέρα στην κοινότητα

Ενώ παίρνω αυτό:
Κώδικας: Επιλογή όλων
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Toshiba 2.5" HDD MK..52GSX series
Device Model:     TOSHIBA MK3252GSX
Serial Number:    98FNT1AIT
Firmware Version: LV010A
User Capacity:    320.072.933.376 bytes
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   8
ATA Standard is:  Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is:    Tue Sep  6 09:45:40 2011 EEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00)   Offline data collection activity
               was never started.
               Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0)   The previous self-test routine completed
               without error or no self-test has ever
               been run.
Total time to complete Offline
data collection:        ( 120) seconds.
Offline data collection
capabilities:           (0x5b) SMART execute Offline immediate.
               Auto Offline data collection on/off support.
               Suspend Offline collection upon new
               command.
               Offline surface scan supported.
               Self-test supported.
               No Conveyance Self-test supported.
               Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)   Saves SMART data before entering
               power-saving mode.
               Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)   Error logging supported.
               General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:     (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:     ( 135) minutes.
SCT capabilities:           (0x0039)   SCT Status supported.
               SCT Error Recovery Control supported.
               SCT Feature Control supported.
               SCT Data Table supported.

SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  2 Throughput_Performance  0x0005   100   100   050    Pre-fail  Offline      -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0027   100   100   001    Pre-fail  Always       -       1600
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       4211
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   050    Pre-fail  Always       -       20
  7 Seek_Error_Rate         0x000b   100   099   050    Pre-fail  Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0005   100   100   050    Pre-fail  Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   084   084   000    Old_age   Always       -       6779
10 Spin_Retry_Count        0x0033   184   100   030    Pre-fail  Always       -       0
12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       4097
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       877
193 Load_Cycle_Count        0x0032   095   095   000    Old_age   Always       -       54961
194 Temperature_Celsius     0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       42 (Lifetime Min/Max 12/48)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       20
197 Current_Pending_Sector  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
220 Disk_Shift              0x0002   100   100   000    Old_age   Always       -       8310
222 Loaded_Hours            0x0032   086   086   000    Old_age   Always       -       5989
223 Load_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
224 Load_Friction           0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
226 Load-in_Time            0x0026   100   100   000    Old_age   Always       -       223
240 Head_Flying_Hours       0x0001   100   100   001    Pre-fail  Offline      -       0

SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged

SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Short offline       Completed without error       00%      5774         -
# 2  Short offline       Completed without error       00%      5583         -
# 3  Short offline       Completed without error       00%      5566         -
# 4  Short offline       Completed without error       00%      5565         -
# 5  Short offline       Completed without error       00%      5560         -

SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.


Έχω παράλληλα και αυτό:


Edit: που μάλλον αφορά αυτό:
Κώδικας: Επιλογή όλων
Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       20


χωρίς να έχω παράξενα κολλήματα κλπ.

Είναι σοβαρό αυτό το σφάλμα;
Διορθώνεται;