Δημοσιεύτηκε: 17 Νοέμ 2011, 16:55
από airmaik
εκανα εναν ελεγχο στον σκληρο μου και ειδα αυτην την εικονα

http://img812.imageshack.us/img812/9615/screenshotat20111117134.png

μετα δινω και αυτο

Κώδικας: Επιλογή όλων
    sudo smartctl -a /dev/sda


και μου βγαζει αυτα

Κώδικας: Επιλογή όλων
smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 [x86_64-linux-3.0.0-12-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Seagate Barracuda 7200.12
Device Model:     ST3500418AS
Serial Number:    6VM1NHT1
LU WWN Device Id: 5 000c50 014019626
Firmware Version: CC34
User Capacity:    500,106,780,160 bytes [500 GB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   8
ATA Standard is:  ATA-8-ACS revision 4
Local Time is:    Thu Nov 17 13:54:05 2011 UTC
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x82)   Offline data collection activity
               was completed without error.
               Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0)   The previous self-test routine completed
               without error or no self-test has ever
               been run.
Total time to complete Offline
data collection:       (  600) seconds.
Offline data collection
capabilities:           (0x7b) SMART execute Offline immediate.
               Auto Offline data collection on/off support.
               Suspend Offline collection upon new
               command.
               Offline surface scan supported.
               Self-test supported.
               Conveyance Self-test supported.
               Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)   Saves SMART data before entering
               power-saving mode.
               Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)   Error logging supported.
               General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:     (   1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:     (  90) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:     (   2) minutes.
SCT capabilities:           (0x103f)   SCT Status supported.
               SCT Error Recovery Control supported.
               SCT Feature Control supported.
               SCT Data Table supported.

SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   116   099   006    Pre-fail  Always       -       103419890
  3 Spin_Up_Time            0x0003   098   097   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   099   099   020    Old_age   Always       -       1358
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       22
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   082   060   030    Pre-fail  Always       -       180469905
  9 Power_On_Hours          0x0032   092   092   000    Old_age   Always       -       7875
10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
12 Power_Cycle_Count       0x0032   099   099   020    Old_age   Always       -       1359
183 Runtime_Bad_Block       0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   099   000    Old_age   Always       -       19
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   070   056   045    Old_age   Always       -       30 (Min/Max 29/30)
194 Temperature_Celsius     0x0022   030   044   000    Old_age   Always       -       30 (0 8 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   041   022   000    Old_age   Always       -       103419890
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       79688823221579
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       847550096
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       2758260502

SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 2
   CR = Command Register [HEX]
   FR = Features Register [HEX]
   SC = Sector Count Register [HEX]
   SN = Sector Number Register [HEX]
   CL = Cylinder Low Register [HEX]
   CH = Cylinder High Register [HEX]
   DH = Device/Head Register [HEX]
   DC = Device Command Register [HEX]
   ER = Error register [HEX]
   ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.

Error 2 occurred at disk power-on lifetime: 5913 hours (246 days + 9 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  40 51 00 ef 81 5e 00  Error: UNC at LBA = 0x005e81ef = 6193647

  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  25 00 08 e8 81 5e e0 00      00:00:32.192  READ DMA EXT
  25 00 08 e8 81 5e e0 00      00:00:29.520  READ DMA EXT
  25 00 80 08 8e 7f e0 00      00:00:29.519  READ DMA EXT
  25 00 80 88 8d 7f e0 00      00:00:29.509  READ DMA EXT
  25 00 20 f0 07 5e e0 00      00:00:29.493  READ DMA EXT

Error 1 occurred at disk power-on lifetime: 5913 hours (246 days + 9 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  40 51 00 ef 81 5e 00  Error: UNC at LBA = 0x005e81ef = 6193647

  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  25 00 08 e8 81 5e e0 00      00:00:29.520  READ DMA EXT
  25 00 80 08 8e 7f e0 00      00:00:29.519  READ DMA EXT
  25 00 80 88 8d 7f e0 00      00:00:29.509  READ DMA EXT
  25 00 20 f0 07 5e e0 00      00:00:29.493  READ DMA EXT
  25 00 08 ff ff ff ef 00      00:00:29.476  READ DMA EXT

SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]


SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.


πρεπει να ανυσυχω?