Δημοσιεύτηκε: 26 Φεβ 2012, 00:24
από Learner
Επειδή το εργαλείο είναι καλό - χρήσιμο , και θέλω να το κάνω να δουλέψει παραθέτω τα παρακάτω.

Βρισκόμαστε σε έκδοση 10.04 . Το transcode εγκαταστάθηκε σωστά .
Τα plugins προστέθηκαν .
Spoiler: show
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo ./install.sh
Do you want to install the plugins to /usr/lib/transcode ? [y/N] y
Copy files... `./filter_stabilize.so' -> `/usr/lib/transcode/filter_stabilize.so' (backup: `/usr/lib/transcode/filter_stabilize.so.~1~')
`./filter_transform.so' -> `/usr/lib/transcode/filter_transform.so' (backup: `/usr/lib/transcode/filter_transform.so.~1~')
`./filter_deshake.so' -> `/usr/lib/transcode/filter_deshake.so'


Υπάρχει ένα αρχείο βίντεο , ανεπεξέργαστο , όπως βγήκε από την κάμερα. Είναι σε μορφή AVI , διάρκειας 10 δευτερόλεπτα και μέγεθος 38.1MB.
Δίνοντας την εντολή
Κώδικας: Επιλογή όλων
transcode -J stabilize -i P2250041.AVI -y null,null -o dummy
παίρνω το παρακάτω
Spoiler: show
Κώδικας: Επιλογή όλων
transcode v1.1.5 (C) 2001-2003 Thomas Oestreich, 2003-2009 Transcode Team
libdvdread: Encrypted DVD support unavailable.
************************************************
**                                            **
**  No css library available. See             **
**  /usr/share/doc/libdvdread4/README.Debian  **
**  for more information.                     **
**                                            **
************************************************
libdvdnav:DVDOpenFileUDF:UDFFindFile /VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO failed
libdvdnav:DVDOpenFileUDF:UDFFindFile /VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP failed
libdvdread: Can't open file VIDEO_TS.IFO.
libdvdread: Encrypted DVD support unavailable.
************************************************
**                                            **
**  No css library available. See             **
**  /usr/share/doc/libdvdread4/README.Debian  **
**  for more information.                     **
**                                            **
************************************************
libdvdnav:DVDOpenFileUDF:UDFFindFile /VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO failed
libdvdnav:DVDOpenFileUDF:UDFFindFile /VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP failed
libdvdread: Can't open file VIDEO_TS.IFO.
[transcode] V: auto-probing     | P2250041.AVI (OK)
[transcode] V: import format    | MJPEG in RIFF data, AVI (module=ffmpeg)
[transcode] A: auto-probing     | P2250041.AVI (OK)
[transcode] A: import format    | AC3 in RIFF data, AVI (module=null)
[transcode] V: AV demux/sync    | (1) sync AV at initial MPEG sequence
[transcode] V: import frame     | 1280x720  1.78:1  encoded @ 16:9
[transcode] V: bits/pixel       | 0.065 (low)
[transcode] V: decoding fps,frc | 30.000,5
[transcode] V: video format     | YUV420 (4:2:0) aka I420
[transcode] A: import           | disabled
[transcode] A: export           | disabled
[transcode] V: encoding fps,frc | 30.000,5
[transcode] A: bytes per frame  | 0 (0.000000)
[transcode] A: adjustment       | 0@1000
[transcode] V: IA32/AMD64 accel | sse3 sse2 sse 3dnowext 3dnow mmxext mmx cmove asm
[transcode] V: video buffer     | 10 @ 1280x720 [0x2]
[transcode] A: audio buffer     | 10 @ 0x0x16
[import_null.so] v0.2.0 (2002-01-19) (video) null | (audio) null
[import_ffmpeg.so] v0.1.15 (2008-01-28) (video) ffmpeg: MS MPEG4v1-3/MPEG4/MJPEG
[filter_stabilize.so] v0.93 (2011-11-09) extracts relative transformations of
    subsequent frames (used for stabilization together with the
    transform filter in a second pass)
[filter_stabilize.so] Fieldsize: 96, Maximal translation: 90 pixel
[filter_stabilize.so] Number of used measurement fields: 13 out of 40
[filter_stabilize.so] Image Stabilization Settings:
[filter_stabilize.so]      shakiness = 5
[filter_stabilize.so]       accuracy = 5
[filter_stabilize.so]       stepsize = 6
[filter_stabilize.so]           algo = 1
[filter_stabilize.so]    mincontrast = 0.250000
[filter_stabilize.so]           show = 0
[filter_stabilize.so]         result = P2250041.AVI.trf
[export_null.so] v0.1.2 (2001-08-17) (video) null | (audio) null
[import_ffmpeg.so] input is mjpeg, reducing range from YUVJ420P to YUV420P
[filter_levels.so] instance #2
[filter_levels.so] v1.2.0 (2007-06-07) Luminosity level scaler
[filter_levels.so] scaling 0-255 gamma 1.000000 to 16-240 (pre-process)
Segmentation fault

Παρόλο το Segmentation fault το αρχείο P2250041.AVI.trf δημιουργείται.
Δίνοντας την εντολή
Κώδικας: Επιλογή όλων
transcode -J transform -i P2250041.AVI.trf -y mpeg4 -o STABILE
το αποτέλεσμα είναι
Spoiler: show
Κώδικας: Επιλογή όλων
transcode v1.1.5 (C) 2001-2003 Thomas Oestreich, 2003-2009 Transcode Team
libdvdread: Encrypted DVD support unavailable.
************************************************
**                                            **
**  No css library available. See             **
**  /usr/share/doc/libdvdread4/README.Debian  **
**  for more information.                     **
**                                            **
************************************************
libdvdnav:DVDOpenFileUDF:UDFFindFile /VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO failed
libdvdnav:DVDOpenFileUDF:UDFFindFile /VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP failed
libdvdread: Can't open file VIDEO_TS.IFO.
[fileinfo.c] warning: [fileinfo.c:125] file read error: Success
[probe_ffmpeg.c] critical: unable to open 'P2250041.AVI.trf' (libavformat failure)
[transcode] V: auto-probing     | P2250041.AVI.trf (FAILED)
[transcode] V: import format    | (null) in  (module=null)
[transcode] A: auto-probing     | P2250041.AVI.trf (FAILED)
[transcode] A: import format    | AC3 in  (module=null)
[transcode] V: AV demux/sync    | (1) sync AV at initial MPEG sequence
[transcode] V: import frame     | 720x576  1.25:1  encoded @ UNKNOWN
[transcode] V: bits/pixel       | 0.174
[transcode] V: decoding fps,frc | 25.000,0
[transcode] V: video format     | YUV420 (4:2:0) aka I420
[transcode] A: import format    | 0x2000  AC3          [48000,16,2]
[transcode] A: export format    | 0x55    MPEG ES Layer 3 [48000,16,2]  128 kbps
[transcode] V: export format    | unknown (module dependant)
[transcode] V: encoding fps,frc | 25.000,3
[transcode] A: bytes per frame  | 7680 (7680.000000)
[transcode] A: adjustment       | 0@1000
[transcode] V: IA32/AMD64 accel | sse3 sse2 sse 3dnowext 3dnow mmxext mmx cmove asm
[transcode] V: video buffer     | 10 @ 720x576 [0x2]
[transcode] A: audio buffer     | 10 @ 48000x2x16
[import_null.so] v0.2.0 (2002-01-19) (video) null | (audio) null
[filter_transform.so] v0.93 (2011-11-09) transforms each frame according to transformations
given in an input file (e.g. translation, rotate) see also filter stabilize
[filter_transform.so] critical: cannot open input file P2250041.AVI.trf.trf!

[filter_transform.so] Image Transformation/Stabilization Settings:
[filter_transform.so]     input     = P2250041.AVI.trf.trf
[filter_transform.so]     smoothing = 10
[filter_transform.so]     maxshift  = -1
[filter_transform.so]     maxangle  = -1.000000
[filter_transform.so]     crop      = Keep
[filter_transform.so]     relative  = True
[filter_transform.so]     invert    = False
[filter_transform.so]     zoom      = 0.000000
[filter_transform.so]     optzoom   = On
[filter_transform.so]     interpol  = Bi-Linear (2)
[filter_transform.so]     sharpen   = 0.800000
[filter_unsharp.so] unsharp: 5x5:0.80 (sharpen luma)
[filter_unsharp.so] unsharp: 5x5:0.40 (sharpen chroma)
[filter_unsharp.so] v1.0.1 (2003-10-27) unsharp mask & gaussian blur
[transcode] warning: /usr/lib/transcode/export_mpeg4.so: cannot open shared object file: No such file or directory
[transcode] warning: (dl_loader.c) loading "/usr/lib/transcode/export_mpeg4.so" failed
[encoder.c] warning: loading audio export module failed
[transcode] critical: failed to init export modules
[transcode] critical: plug-in initialization failed
. Το ίδιο και με την εντολή
Κώδικας: Επιλογή όλων
transcode -J transform -i P2250041.AVI.trf -y xvid -o STABILE
αποτέλεσμα
Spoiler: show
Κώδικας: Επιλογή όλων
transcode v1.1.5 (C) 2001-2003 Thomas Oestreich, 2003-2009 Transcode Team
libdvdread: Encrypted DVD support unavailable.
************************************************
**                                            **
**  No css library available. See             **
**  /usr/share/doc/libdvdread4/README.Debian  **
**  for more information.                     **
**                                            **
************************************************
libdvdnav:DVDOpenFileUDF:UDFFindFile /VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO failed
libdvdnav:DVDOpenFileUDF:UDFFindFile /VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP failed
libdvdread: Can't open file VIDEO_TS.IFO.
[fileinfo.c] warning: [fileinfo.c:125] file read error: Success
[probe_ffmpeg.c] critical: unable to open 'P2250041.AVI.trf' (libavformat failure)
[transcode] V: auto-probing     | P2250041.AVI.trf (FAILED)
[transcode] V: import format    | (null) in  (module=null)
[transcode] A: auto-probing     | P2250041.AVI.trf (FAILED)
[transcode] A: import format    | AC3 in  (module=null)
[transcode] V: AV demux/sync    | (1) sync AV at initial MPEG sequence
[transcode] V: import frame     | 720x576  1.25:1  encoded @ UNKNOWN
[transcode] V: bits/pixel       | 0.174
[transcode] V: decoding fps,frc | 25.000,0
[transcode] V: video format     | YUV420 (4:2:0) aka I420
[transcode] A: import format    | 0x2000  AC3          [48000,16,2]
[transcode] A: export format    | 0x55    MPEG ES Layer 3 [48000,16,2]  128 kbps
[transcode] V: export format    | unknown (module dependant)
[transcode] V: encoding fps,frc | 25.000,3
[transcode] A: bytes per frame  | 7680 (7680.000000)
[transcode] A: adjustment       | 0@1000
[transcode] V: IA32/AMD64 accel | sse3 sse2 sse 3dnowext 3dnow mmxext mmx cmove asm
[transcode] V: video buffer     | 10 @ 720x576 [0x2]
[transcode] A: audio buffer     | 10 @ 48000x2x16
[import_null.so] v0.2.0 (2002-01-19) (video) null | (audio) null
[filter_transform.so] v0.93 (2011-11-09) transforms each frame according to transformations
given in an input file (e.g. translation, rotate) see also filter stabilize
[filter_transform.so] critical: cannot open input file P2250041.AVI.trf.trf!

[filter_transform.so] Image Transformation/Stabilization Settings:
[filter_transform.so]     input     = P2250041.AVI.trf.trf
[filter_transform.so]     smoothing = 10
[filter_transform.so]     maxshift  = -1
[filter_transform.so]     maxangle  = -1.000000
[filter_transform.so]     crop      = Keep
[filter_transform.so]     relative  = True
[filter_transform.so]     invert    = False
[filter_transform.so]     zoom      = 0.000000
[filter_transform.so]     optzoom   = On
[filter_transform.so]     interpol  = Bi-Linear (2)
[filter_transform.so]     sharpen   = 0.800000
[filter_unsharp.so] unsharp: 5x5:0.80 (sharpen luma)
[filter_unsharp.so] unsharp: 5x5:0.40 (sharpen chroma)
[filter_unsharp.so] v1.0.1 (2003-10-27) unsharp mask & gaussian blur
[export_xvid4.so] v0.0.6 (2007-08-11) (video) XviD 1.0.x series (aka API 4.0) | (audio) MPEG/AC3/PCM
[filter_transform.so] warning: not enough transforms found, use last transformation!

Segmentation fault

Σκέφτηκα να δώσω και την original ταινία (αντί του αρχείου trf )
Κώδικας: Επιλογή όλων
transcode -J transform -i P2250041.AVI -y xvid -o STABILE
αλλά όπως ήταν αναμενόμενο το αποτέλεσμα είναι ...
Spoiler: show
Κώδικας: Επιλογή όλων
transcode v1.1.5 (C) 2001-2003 Thomas Oestreich, 2003-2009 Transcode Team
libdvdread: Encrypted DVD support unavailable.
************************************************
**                                            **
**  No css library available. See             **
**  /usr/share/doc/libdvdread4/README.Debian  **
**  for more information.                     **
**                                            **
************************************************
libdvdnav:DVDOpenFileUDF:UDFFindFile /VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO failed
libdvdnav:DVDOpenFileUDF:UDFFindFile /VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP failed
libdvdread: Can't open file VIDEO_TS.IFO.
libdvdread: Encrypted DVD support unavailable.
************************************************
**                                            **
**  No css library available. See             **
**  /usr/share/doc/libdvdread4/README.Debian  **
**  for more information.                     **
**                                            **
************************************************
libdvdnav:DVDOpenFileUDF:UDFFindFile /VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO failed
libdvdnav:DVDOpenFileUDF:UDFFindFile /VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP failed
libdvdread: Can't open file VIDEO_TS.IFO.
[transcode] V: auto-probing     | P2250041.AVI (OK)
[transcode] V: import format    | MJPEG in RIFF data, AVI (module=ffmpeg)
[transcode] A: auto-probing     | P2250041.AVI (OK)
[transcode] A: import format    | AC3 in RIFF data, AVI (module=null)
[transcode] V: AV demux/sync    | (1) sync AV at initial MPEG sequence
[transcode] V: import frame     | 1280x720  1.78:1  encoded @ 16:9
[transcode] V: bits/pixel       | 0.065 (low)
[transcode] V: decoding fps,frc | 30.000,5
[transcode] V: video format     | YUV420 (4:2:0) aka I420
[transcode] A: import           | disabled
[transcode] A: export           | disabled
[transcode] V: encoding fps,frc | 30.000,5
[transcode] A: bytes per frame  | 0 (0.000000)
[transcode] A: adjustment       | 0@1000
[transcode] V: IA32/AMD64 accel | sse3 sse2 sse 3dnowext 3dnow mmxext mmx cmove asm
[transcode] V: video buffer     | 10 @ 1280x720 [0x2]
[transcode] A: audio buffer     | 10 @ 0x0x16
[import_null.so] v0.2.0 (2002-01-19) (video) null | (audio) null
[import_ffmpeg.so] v0.1.15 (2008-01-28) (video) ffmpeg: MS MPEG4v1-3/MPEG4/MJPEG
[filter_transform.so] v0.93 (2011-11-09) transforms each frame according to transformations
given in an input file (e.g. translation, rotate) see also filter stabilize
[filter_transform.so] error parsing input file P2250041.AVI.trf!

[filter_transform.so] Image Transformation/Stabilization Settings:
[filter_transform.so]     input     = P2250041.AVI.trf
[filter_transform.so]     smoothing = 10
[filter_transform.so]     maxshift  = -1
[filter_transform.so]     maxangle  = -1.000000
[filter_transform.so]     crop      = Keep
[filter_transform.so]     relative  = True
[filter_transform.so]     invert    = False
[filter_transform.so]     zoom      = 0.000000
[filter_transform.so]     optzoom   = On
[filter_transform.so]     interpol  = Bi-Linear (2)
[filter_transform.so]     sharpen   = 0.800000
[filter_unsharp.so] unsharp: 5x5:0.80 (sharpen luma)
[filter_unsharp.so] unsharp: 5x5:0.40 (sharpen chroma)
[filter_unsharp.so] v1.0.1 (2003-10-27) unsharp mask & gaussian blur
[export_null.so] v0.1.2 (2001-08-17) (video) null | (audio) null
[export_xvid4.so] v0.0.6 (2007-08-11) (video) XviD 1.0.x series (aka API 4.0) | (audio) MPEG/AC3/PCM
[import_ffmpeg.so] input is mjpeg, reducing range from YUVJ420P to YUV420P
[filter_levels.so] instance #3
[filter_levels.so] v1.2.0 (2007-06-07) Luminosity level scaler
[filter_levels.so] scaling 0-255 gamma 1.000000 to 16-240 (pre-process)
[export_xvid4.so] warning: Error opening configuration file ./xvid4.cfg: No such file or directory
Segmentation faultΤο αρχείο xvid4.cfg υπάρχει. Αποτέλσμα εντολής
Κώδικας: Επιλογή όλων
cat /usr/lib/transcode/xvid4.cfg

Spoiler: show
Κώδικας: Επιλογή όλων
# Default = 0

cartoon = 0


# Activates High Quality AC coefficient prediction from neighboor blocks.
#
# Values = 0 (no) | 1 (yes)
# Default = 1

hqacpred = 1


# XviD keeps track of block coding type (skipped, predicted, intra). The skipped
# block counter can be used to choose wether a frame is so close to its reference
# that it can be _completly_ skipped.
#
# This setting allows you to choose the (100 - value) threshold for skipping a
# frame.
#
# Values = [0..100] (0 -> never skip a frame, 100 -> skip all frames)
# Default = 0

frame_drop_ratio = 0

# XviD discard chroma planes bitstream so the encoded video is greyscale only.
# Note that this does not speed up encoding, that just prevent chroma data
# from being written in the last stage of encoding.
#
# This setting enable Chroma color discarding.
#
# Values = 0 (no) | 1 (yes)
# Default = 0

greyscale = 0

# For testing purposes, or quality measurement, XviD can return some stats
# about the encoded frames.
#
# This option activates PSNR measurement, the average PSNR is displayed at the
# end of the encoding session. This option is probably something a Joe user
# does not really care. This option makes the encoding a bit slower.
#
# Values = 0 (no) | 1 (yes)
# Default = 0

stats = 0

# When doing the first pass of a 2-pass encode, the encoder takes some
# shortcuts and does not produce a full quality encode. Must users have
# no reason to do this, since the first pass is usually discarded.
#
# Setting this option forces the encoder to produce a full quality first
# pass at Q2. Enabling this makes the first pass a lot slower, and should
# only be enabled if you're using the resuts of the first pass for something.
#
# Values = 0 (standard first pass) | 1 (full quality first pass)
# Default = 0

full1pass = 0

# ----------------------------------------------------------------------------
#
# Section: Quantizer
#
# This section allows you to tune quantizing process.
# ----------------------------------------------------------------------------

[quantizer]

# The next 6 settings control the valid range of quantizers for a specific frame
# type
#
# a [2..31] range is probably good for all sequences, you can decrease the higher
# bound limit if you notice some scenes with artefacts. However, restricting the
# valid range can make the bitrate controller fails to achieve the desired bitrate
#
# Use this ranges with MUCH care
#
# Values = [0..31]
#  1-> small quantizer -> better quality
# 31-> high quantizer -> bad quality
#  0 has a special meaning, it lets XviD uses its own default values

min_iquant = 2
max_iquant = 31
min_pquant = 2
max_pquant = 31
min_bquant = 2
max_bquant = 31

# With the MPEG quantization method you can provide custom matrices optimized
# your video material.
#
# A matrix file is just a file where 64 decimal values ranged in 1..255 are
# specified separated by  space chars (newline, space, tabs)
#
# The 8x8 matrix is then rebuilt like that
#
# [ first coeff, second coeff, ... eighth coeff]
# [ ninth coeff, ...                           ]
# [ ...                                        ]
# [                                            ]
# [                                            ]
# [                                            ]
# [                                            ]
# [                                            ]
#
# Value = filename of the matrix
# Default : none (no custom matrix)

#quant_intra_matrix =
#quant_inter_matrix =


# ----------------------------------------------------------------------------
#
# Section: CBR
#
# This section allows you to tune the Constant Bitrate settings.
# ----------------------------------------------------------------------------

[cbr]

# This parameter controls the delay in frames before the CBR rate controller
# will react to bitrate changes and will try to compensate the change to obtain
# a constant bitrate over an averaging range of frames (see below).
#
# Value = >=0
# Default = 16
# 0 has a special meaning, it lets XviD uses its own default values

reaction_delay_factor = 16


# Real CBR is hard to achieve. Depending on the video material, bitrate can be
# variable, and hard to predict. That's why XviD uses an averaging period for
# which it guarantees a given amount of bits (minus a small variation).
#
# This settings express the "number of frames" for which XviD averages bitrate
# and tries to achieve CBR.
#
# Value = >=0
# Default = 100
# 0 has a special meaning, it lets XviD uses its own default values

averaging_period = 100


# Todo: find its exact meaning
#
# Value = >=0
# Default = 100
# 0 has a special meaning, it lets XviD uses its own default values

buffer = 100

# ----------------------------------------------------------------------------
#
# Section: VBR
#
# This section allows you to tune the Variable Bitrate controller settings.
# (2nd pass control in simpler words)
# ----------------------------------------------------------------------------

[vbr]

# The two pass algorithm scales the initial bitrate curve to obtain one that
# respect both the user target bitrate and the natural shape of the first pass
# curve. However it is possible to give an additionnal amount of bits for Intra
# frames.
#
# This setting tells how many additional amount of bits, Intra Frames are
# supposed to be given (this "bossting" amount of bits is compensated by
# subtracting the same amount of bits from other frame types pool)
#
# Value = [0..100]
# Default = 0

keyframe_boost = 0


# This settigs control how much the upper part of the curve has to get closer
# to the average bitrate value. The upper part of the curve is the set of values
# that are higher than the curve average. It is expressed in %.
#
# Think of that setting like a shrinking factor for the upper part of the
# curve.
#
# Value = [0..100]
# Default = 0

curve_compression_high = 0


# This settigs control how much the lower part of the curve has to get closer
# to the average bitrate value. The lower part of the curve is the set of values
# that are lower than the curve average. It is expressed in %.
#
# Think of that setting like a growing factor for the lower part of the
# curve.
#
# Value = [0..100]
# Default = 0

curve_compression_low = 0


# During two pass, a scaled bitrate curve is computed. The difference between
# that expected curve and the result obtained during encoding is called
# overflow. Obviously, the two pass Rate Controller tries to compensate
# that overflow distributing it over next frames to be encoded.
#
# This setting controls how much overflow is distributed at each new frame.
# Low values allow lazy overflow control, big rate bursts are compensated more
# slowly (could lead to lack of precision for small clips). High values
# make RC compensate very hard the overflow, this can have a very bad impact on
# quality during rate bursts.
#
# NB: This setting impacts quality a lot, play with it carefully !
#
# Value = [0..100]
# Default = 0
# 0 has a special meaning, it lets XviD uses its own default values

overflow_control_strength = 5

# During the frame bit allocation, overflow control may increase the frame
# size. This parameter controls how much the overflow control is allowed
# to increase the frame size in percent compared to the ideal curve allocation
#
# Value = >=0
# Default = 60
# 0 has a special meaning, it lets XviD uses its own default values

max_overflow_improvement = 5


# During the frame bit allocation, overflow control may decrease the frame
# size. This parameter controls how much the overflow control is allowed
# to decrease the frame size in percent compared to the ideal curve allocation
#
# Value = >=0
# Default = 60
# 0 has a special meaning, it lets XviD uses its own default values

max_overflow_degradation = 5


# This reduction factor is the maximum allowed keyframe penalty applied to
# a frame in a ivop sequence. The more the frame is distant from the last
# ivop in the consecutive ivop sequence, the more penalty it is applied.
# This ensures a maximum bitrate allocation to the last ivop, thus favorizing
# a good reference frame for following p/s/b vops.
#
# Value = >=0
# Default = 20
# 0 has a special meaning, it lets XviD uses its own default values

kfreduction = 20


# Distance between two ivops so that it is not decresed its bit allocation by
# the ivop reduction mechanism.
#
# Value = >=0
# Default = 1
# 0 has a special meaning, it lets XviD uses its own default values

kfthreshold = 1


# Most of the time users express their target bitrate for video w/o taking care
# of the video container overhead. This small but (mostly) constant overhead
# can make the target file size is not respected (oversized result). We decided
# to allow users to set the amount of overhead per frame the container generates
# (give only an average per frame)
#
# Value = >=0
# Default = 24 (AVI frame average overhead per frame in bytes)
# 0 has a special meaning, it lets XviD uses its own default values

container_frame_overhead = 24

##############################################################################
# Do not modify this tag comment
# arch-tag: bb7970c1-33fb-4c8c-8d1b-742ff2e53336 xvid config file

To ίδιο αποτέλεσμα βγάζει και μετά από αντιγραφή του xvid4.cfg στα κρυφά μου αρχεία.
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo cp /usr/lib/transcode/xvid4.cfg ~/.xvid4.cfg
:idea: Μήπως πρέπει να το αντιγράψω κάπου αλλού ; :?:


:idea: Μήπως πρέπει να εγκαταστήσω το Ubuntu-restricted-extras ;
Το εγκαθιστώ λοιπόν και το αποτέλεσμα είναι ας το πούμε θετικό .
Κώδικας: Επιλογή όλων
transcode -J transform -i P2250041.AVI.trf -y xvid -o STABILE

Αποτέλεσμα.
Spoiler: show

Το encoding συνεχίζεται αρκετή ώρα , ώσπου δεν αντέχω και το κλείνω. Το αρχείο μεγαλώνει και μεγαλώνει .... δεν ξέρω πόσο θα γίνει στο τέλος. Ο επεξεργαστής όλη αυτή την ώρα δουλεύει σαν τρελός.. ( Οκ . Φυσικό θα μου πείτε , αφού κάνει encoding. Αλλά είναι πολλή η ώρα. Υπερβολικά . )
αποτέλεσμα της top
Spoiler: show
Κώδικας: Επιλογή όλων
Tasks: 189 total,   1 running, 188 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s): 54.9%us,  4.4%sy,  0.0%ni, 40.4%id,  0.1%wa,  0.0%hi,  0.2%si,  0.0%st
Mem:   4124464k total,  2117180k used,  2007284k free,    84208k buffers
Swap:  8648688k total,        0k used,  8648688k free,  1477336k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                               
6083 nikos     20   0  393m  55m 3152 S  172  1.4  28:53.84 transcode                                                             
2926 nikos     20   0  497m 144m  31m S   40  3.6  18:24.45 firefox                                                               
1319 root      20   0 94304  72m  16m S    8  1.8  29:45.74 Xorg                                                                   
1612 nikos     20   0 83192  66m  20m S    7  1.7  11:43.45 compiz                                                                 
3205 nikos     20   0 81788  15m  11m S    4  0.4   7:03.82 gnome-terminal                                                         
1614 nikos     20   0  102m  34m  23m S    4  0.9   0:58.33 nautilus                                                               
2991 nikos     20   0  240m  48m  25m S    2  1.2   2:31.03 plugin-containe                                                       
3779 nikos     20   0 74160  21m  12m S    2  0.5   0:36.86 gedit                                                                 
1453 root      20   0  3612 1232 1048 S    1  0.0   0:13.76 hald-addon-inpu                                                       
   75 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:06.24 kondemand/3                                                           
1764 nikos     20   0 33136  18m 4156 S    0  0.5   0:28.64 ubuntuone-syncd                                                       
7185 nikos     20   0  2548 1232  904 R    0  0.0   0:00.03 top                                                                   
    1 root      20   0  2804 1620 1168 S    0  0.0   0:00.58 init                                                                   
    2 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kthreadd                                                               
    3 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 migration/0                                                           
    4 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.16 ksoftirqd/0                                                           
    5 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 watchdog/0

Αν λειτουργεί έτσι δηλαδή το πρόγραμμα , οκ. Καλό μεν , αλλά ...

Μήπως όμως κάνω κάτι λάθος ;
Κάθε βοήθεια - ιδέα δεκτή.