Δημοσιεύτηκε: 14 Μαρ 2012, 16:59
από medigeek
Λέξεις-κλειδιά: gconf gconfd dconf compiz unity desktop ubuntu default προεπιλεγμένες τιμές

Με αφορμή αυτό το θέμα, είπα να φτιάξω ένα οδηγό επαναφοράς αρχικών ρυθμίσεων.

Όταν λέμε ρυθμίσεις εδώ εννοούμε γενικές ρυθμίσεις που αφορούν το desktop, όπως:
  • desktop background - το φόντο-εικόνα
  • ρυθμίσεις στο file manager nautilus (πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων) - π.χ. το πώς φαίνεται ένας φάκελος (Icons, Lists κτλ.)
  • ρυθμίσεις που αφορούν το θέμα (theme)
  • ρυθμίσεις του window manager (compiz) που τυχόν να αλλάξατε μέσω του προγράμματος compizconfig-settings-manager (ccsm)
  • εικονίδια στην μπάρα του unity
  • γενικές ρυθμίσεις τόσο στο unity όσο και στο gnome3
  • Επαναφορά της διάταξης του πληκτρολογίου (keyboard layout).

Όλες οι παραπάνω αλλαγές θα αναιρεθούν και θα μπουν οι προεπιλεγμένες τιμές (σαν να κάνατε καθαρή εγκατάσταση).
Δεν επηρεάζει μουσικές λίστες ή επιλογές που έχετε σε ξεχωριστά προγράμματα.
Ο οδηγός είναι ιδανικός σε περίπτωση που χαθεί η μπάρα με τα εικονίδια του unity.
Πατήστε CTRL+ALT+T και θα εμφανίσει το τερματικό / gnome terminal. Αν δε δουλεύει, κάντε login μέσω κονσόλας CTRL+ALT+F1.

Πρώτα αποθηκεύουμε (κάνουμε backup) σε ένα .tar.gz συμπιεσμένο αρχείο τις ρυθμίσεις.
Εκτελέστε μια-μια τις ακόλουθες εντολές:
Κώδικας: Επιλογή όλων
gconftool --shutdown
sudo killall -r -I gconf
sudo killall -r -I dconf
tar czf confbackup.tar.gz .compiz* .gconf* .config/dconf/ .config/compiz*

Δημιουργήσαμε ένα backup αρχείο (confbackup.tar.gz) στον προσωπικό σας φάκελο (home)

Σβήστε τους φακέλους τώρα:

Προσοχή αν γράφετε τις εντολές σε κονσόλα (ctrl+alt+f1)! Αντιγράψτε τις σωστά, αλλιώς υπάρχει περίπτωση να διαγράψετε άλλα αρχεία.


Κώδικας: Επιλογή όλων
rm -rf .compiz* .gconf* .config/dconf/ .config/compiz*


Επανεκκινήστε τον υπολογιστή:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo reboot

Μετά θα είναι όλα ΟΚ λογικά.

Αν δεν είναι, μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις, εκτελέστε μια-μια τις ακόλουθες εντολές:
Κώδικας: Επιλογή όλων
gconftool --shutdown
sudo killall -r -I gconf
sudo killall -r -I dconf
rm -rf .compiz* .gconf* .config/dconf/ .config/compiz*
tar xzvf confbackup.tar.gz
sudo reboot