Δημοσιεύτηκε: 19 Απρ 2012, 17:17
από Learner
simosx έγραψε:
Αυτό σημαίνει ότι η εγκατάσταση του deb, εκτός από το να προσθέτει το αποθετήριο με apt-add-repository, προσθέτει και το κλειδί.
Γενικά, τα .deb δεν τα κάνουν αυτά. Για να επιβεβαιώσεις αν πραγματικά κάνει και τις δύο αλλαγές, τότε ένας νέος χρήστης που δεν έχει εγκαταστήσει τα πακέτα μπορεί να κάνει το dpkg -i και μετά να επιβεβαιώσει με sudo apt-get update αν μπορούν να ληφθούν οι ενημερώσεις. Αν το κλειδί για το νέο αποθετήριο λείπει, τότε θα φανεί, και πρέπει να εκτελεστεί η εντολή για την προσθήκη κλειδιού.

wget http://archive.getdeb.net/install_deb/p ... b1_all.deb
Κώδικας: Επιλογή όλων
nikos@preciselinux:~$ wget http://archive.getdeb.net/install_deb/playdeb_0.3-1~getdeb1_all.deb
--2012-04-19 17:10:05--  http://archive.getdeb.net/install_deb/playdeb_0.3-1~getdeb1_all.deb
Resolving archive.getdeb.net (archive.getdeb.net)... 209.105.191.78
Connecting to archive.getdeb.net (archive.getdeb.net)|209.105.191.78|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 2244 (2.2K) [application/x-debian-package]
Saving to: `playdeb_0.3-1~getdeb1_all.deb'

100%[===============================================================================================================>] 2,244       --.-K/s   in 0.001s 

2012-04-19 17:10:05 (1.99 MB/s) - `playdeb_0.3-1~getdeb1_all.deb' saved [2244/2244]

sudo dpkg -i playdeb_0.3-1~getdeb1_all.deb
Κώδικας: Επιλογή όλων
nikos@preciselinux:~$ sudo dpkg -i playdeb_0.3-1~getdeb1_all.deb
[sudo] password for nikos:
Selecting previously unselected package playdeb.
(Reading database ... 202604 files and directories currently installed.)
Unpacking playdeb (from playdeb_0.3-1~getdeb1_all.deb) ...
Setting up playdeb (0.3-1~getdeb1) ...
--2012-04-19 17:10:26--  http://archive.getdeb.net/getdeb-archive.key
Resolving archive.getdeb.net (archive.getdeb.net)... 209.105.191.78
Connecting to archive.getdeb.net (archive.getdeb.net)|209.105.191.78|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1682 (1.6K) [application/pgp-keys]
Saving to: `STDOUT'

100%[===============================================================================================================>] 1,682       --.-K/s   in 0.001s 

2012-04-19 17:10:26 (2.80 MB/s) - written to stdout [1682/1682]

OK

sudo apt-get update
Κώδικας: Επιλογή όλων
nikos@preciselinux:~$ sudo apt-get update
Ign http://gr.archive.ubuntu.com precise InRelease
Ign http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates InRelease                                                                                           
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise Release.gpg                                                                                                 
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates Release.gpg                                                                                         
Ign http://extras.ubuntu.com precise InRelease                                                                                                 
Ign http://archive.canonical.com precise InRelease                                                                                             
Ign http://ppa.launchpad.net precise InRelease                                                                                                 
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise Release                                                                                               
Ign http://security.ubuntu.com precise-security InRelease                                                                                             
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates Release                                                                                             
Hit http://extras.ubuntu.com precise Release.gpg                                                                                                     
Hit http://archive.canonical.com precise Release.gpg                                                                                   
Hit http://ppa.launchpad.net precise Release.gpg                                                                 
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/main Sources                                                           
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/restricted Sources                                                     
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/universe Sources                                                       
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/multiverse Sources                                                     
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/main i386 Packages                                                     
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/restricted i386 Packages                                               
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/universe i386 Packages                                                 
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/multiverse i386 Packages                                               
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/main TranslationIndex                                                   
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/multiverse TranslationIndex                                                                   
Hit http://security.ubuntu.com precise-security Release.gpg                                                                           
Hit http://extras.ubuntu.com precise Release                                                                                           
Hit http://archive.canonical.com precise Release                                                                 
Hit http://ppa.launchpad.net precise Release                                                                     
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/restricted TranslationIndex                                             
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/universe TranslationIndex                                               
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/main Sources                                                   
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/restricted Sources                                             
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/universe Sources                                               
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/multiverse Sources                                             
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/main i386 Packages                                             
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/restricted i386 Packages                                       
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/universe i386 Packages                                         
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/multiverse i386 Packages                                       
Hit http://security.ubuntu.com precise-security Release                                                         
Hit http://extras.ubuntu.com precise/main Sources                                                                 
Hit http://archive.canonical.com precise/partner Sources                                                                         
Hit http://ppa.launchpad.net precise/main Sources                                                                                 
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/main TranslationIndex                                                           
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/multiverse TranslationIndex                                                                         
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/restricted TranslationIndex                                                                         
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/universe TranslationIndex                                                                           
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/main Translation-en                                                                                         
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/multiverse Translation-en                                                                                   
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/restricted Translation-en                                                                                   
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise/universe Translation-en                                                                                     
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/main Sources                                                                                         
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/main Translation-en                                                                             
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/multiverse Translation-en                                                                           
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/restricted Translation-en                                                                           
Hit http://gr.archive.ubuntu.com precise-updates/universe Translation-en                                                                             
Hit http://extras.ubuntu.com precise/main i386 Packages                                                                                               
Ign http://extras.ubuntu.com precise/main TranslationIndex                                                                                       
Hit http://archive.canonical.com precise/partner i386 Packages                                                                                   
Ign http://archive.canonical.com precise/partner TranslationIndex                                                                                 
Hit http://ppa.launchpad.net precise/main i386 Packages                                                                                           
Ign http://ppa.launchpad.net precise/main TranslationIndex                                                                                       
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/restricted Sources                                                                               
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/universe Sources                                                           
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/multiverse Sources                                                         
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/main i386 Packages                                                         
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/restricted i386 Packages                                                   
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/universe i386 Packages                                                     
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/multiverse i386 Packages                                                   
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/main TranslationIndex                     
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/multiverse TranslationIndex               
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/restricted TranslationIndex               
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/universe TranslationIndex                 
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/main Translation-en                                             
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/multiverse Translation-en                                       
Ign http://archive.getdeb.net precise-getdeb InRelease                                                           
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/restricted Translation-en                                       
Hit http://security.ubuntu.com precise-security/universe Translation-en                                                                       
Ign http://archive.canonical.com precise/partner Translation-en_US                                                                             
Ign http://extras.ubuntu.com precise/main Translation-en_US                                                             
Ign http://ppa.launchpad.net precise/main Translation-en_US         
Ign http://archive.canonical.com precise/partner Translation-en                       
Ign http://extras.ubuntu.com precise/main Translation-en                                             
Ign http://ppa.launchpad.net precise/main Translation-en                                             
Hit http://archive.getdeb.net precise-getdeb Release.gpg                       
Hit http://archive.getdeb.net precise-getdeb Release     
Hit http://archive.getdeb.net precise-getdeb/games i386 Packages
Ign http://archive.getdeb.net precise-getdeb/games TranslationIndex
Ign http://archive.getdeb.net precise-getdeb/games Translation-en_US
Ign http://archive.getdeb.net precise-getdeb/games Translation-en
Reading package lists... Done