Δημοσιεύτηκε: 26 Μάιος 2012, 18:01
από modenas88
Το foremost δεν έκανε δουλειά και δοκίμασα έναν-έναν τους τύπους αρχείων που υποστηρίζει. Ο δίσκος είχε τέτοιους τύπους. Τελείωνε τον έλεγχο σε ένα λεπτό.

Αντίθετα με το testdisk βρήκε σχεδόν(;) τα πάντα από τα αρχεία. Το «σχεδόν» επειδή μου εμφάνισε για έναν φάκελο σχετικό μήνυμα... Σίγουρα όμως ανάκτησε το ~99+% των δεδομένων.

Στη συνέχεια έφτιαξα νέο πίνακα κατατμήσεων και έχω βάλει lubuntu 12.04. Αλλά έχουμε νέα δεδομένα από τον έλεγχο smart...

Κώδικας: Επιλογή όλων
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   090   087   006    Pre-fail  Always       -       112551665
  3 Spin_Up_Time            0x0003   099   099   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   099   099   020    Old_age   Always       -       1215
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   070   060   030    Pre-fail  Always       -       12146669
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       620
10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       2
12 Power_Cycle_Count       0x0032   099   099   020    Old_age   Always       -       1214
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       498
188 Command_Timeout         0x0032   099   097   000    Old_age   Always       -       26
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   070   056   045    Old_age   Always       -       30 (Min/Max 28/30)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       93
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       99
193 Load_Cycle_Count        0x0032   097   097   000    Old_age   Always       -       7965
194 Temperature_Celsius     0x0022   030   044   000    Old_age   Always       -       30 (0 17 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   053   047   000    Old_age   Always       -       112551665
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0


Άσχημα τα πράγματα αλλά θα το αφήσω όσο αντέξει...

Ξέχασα να αναφέρω ότι το «εργαλείο δίσκων» ενώ πριν με το Live μου είχε warning και με κόκκινα γράμματα στο δείκτη 197 και έλεγε ότι ο δίσκος έχει few bad sectors τώρα λέει πως είναι υγιής...!!! Δείτε...