Δημοσιεύτηκε: 27 Μάιος 2012, 20:31
από dtrzG
Κώδικας: Επιλογή όλων
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   108   099   006    Pre-fail  Always       -       17775680
  3 Spin_Up_Time            0x0003   098   098   085    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   099   099   020    Old_age   Always       -       1237
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   075   060   030    Pre-fail  Always       -       30544587
  9 Power_On_Hours          0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       2228
10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       617
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   098   000    Old_age   Always       -       18
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   050   045   045    Old_age   Always   In_the_past 50 (Min/Max 26/51)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       62
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       348
193 Load_Cycle_Count        0x0032   073   073   000    Old_age   Always       -       55188
194 Temperature_Celsius     0x0022   050   055   000    Old_age   Always       -       50 (0 13 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   108   099   000    Old_age   Always       -       17775680
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       143692425857053
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       716876333
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       2202560638
254 Free_Fall_Sensor        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0

SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged


Να ανησυχώ 'η όχι ??