Δημοσιεύτηκε: 29 Μάιος 2012, 09:17
από Giant
Κώδικας: Επιλογή όλων
1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   100   100   016    Pre-fail  Always       -       65536
  2 Throughput_Performance  0x0005   100   100   054    Pre-fail  Offline      -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0007   123   123   024    Pre-fail  Always       -       187 (Average 184)
  4 Start_Stop_Count        0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       69
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   005    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000b   100   100   067    Pre-fail  Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0005   100   100   020    Pre-fail  Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       26
10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   060    Pre-fail  Always       -       0
12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       68
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       69
193 Load_Cycle_Count        0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       69
194 Temperature_Celsius     0x0002   193   193   000    Old_age   Always       -       31 (Lifetime Min/Max 23/32)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0008   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x000a   200   200   000    Old_age   Always       -       0

SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 1
   CR = Command Register [HEX]
   FR = Features Register [HEX]
   SC = Sector Count Register [HEX]
   SN = Sector Number Register [HEX]
   CL = Cylinder Low Register [HEX]
   CH = Cylinder High Register [HEX]
   DH = Device/Head Register [HEX]
   DC = Device Command Register [HEX]
   ER = Error register [HEX]
   ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.

Error 1 occurred at disk power-on lifetime: 2 hours (0 days + 2 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  84 51 02 a8 95 65 01  Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x016595a8 = 23434664

  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  ca 00 02 a8 95 65 e1 08      00:23:54.998  WRITE DMA
  ca 00 0c 9a 95 65 e1 08      00:23:54.986  WRITE DMA
  ca 00 02 96 95 65 e1 08      00:23:54.929  WRITE DMA
  ca 00 02 90 95 65 e1 08      00:23:54.918  WRITE DMA
  ca 00 12 78 95 65 e1 08      00:23:54.909  WRITE DMA

SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]


SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.

καλημερα παιδες....απο οτι βλεπω κατι δεν παει καλα...φτιαχνεται αυτο η πρεπει να στειλω πισω τον υπολογιστη για αλλαγη σκληρου???