Δημοσιεύτηκε: 11 Σεπ 2012, 16:22
από Learner
Ορισμένοι , όπως κι εγώ , θέλουν το touchpad του laptop τους να απενεργοποιείται όταν πληκτρολογούν και να ενεργοποιείται ξανά μόλις σταματήσει η πληκτρολόγηση.

Επειδή η γραφική εφαρμογή που προσφέρει αυτή την επιλογή δεν δουλεύει πάντα, σε μένα δεν δούλεψε ποτέ


Υπάρχει άλλος ένας τρόπος. Βασικά δεν είναι κάτι άλλο , από μια εντολή σε τερματικό .

Κώδικας: Επιλογή όλων
syndaemon -i 2 -d


Το syndaemon είναι προ-εγκατεστημένο στο Ubuntu και η δουλειά του είναι ακριβώς αυτή. Να απενεργοποιεί το touchpad την στιγμή που γράφεις.

Για περισσότερα κοιτάξτε το manual
Κώδικας: Επιλογή όλων
man syndaemon


Δεν ξέρω αν η γραφική εφαρμογή χρησιμοποιεί το ίδιο πρόγραμμα (syndaemon) για να απενεργοποιεί το touchpad σε μένα πάντως δεν δουλεύει.

Η παραπάνω εντολή πάντως δουλεύει.

  • Η παράμετρος -d επιτρέπει να στο syndaemon να τρέχει στο παρασκήνιο (σαν daemon)
  • Η παράμετρος -i και ο αριθμός (2) δηλώνουν πόσα δευτερόλεπτα θα περάσουν από το τελευταίο πάτημα πλήκτρου μέχρι να ενεργοποιηθεί πάλι το touchpad.

Για να μην τρέχετε συνεχώς την εντολή , κάθε φορά που ανοίγει ο υπολογιστής , μπορείτε να την προσθέσετε στα προγράμματα εκκίνησης (startup applications) απλά σαν εντολή .