Δημοσιεύτηκε: 26 Οκτ 2012, 14:35
από fkol k4
Ilias95 έγραψε:Εγώ, έκανα αυτόματη εγκατάσταση οπότε κατά την διάρκεια της εγκατάστασης δεν ρύθμισα κανένα mount point για το Windows partition.
Όταν κάνω mount μέσα απ' τον Ναυτίλο (και όχι χρησιμοποιώντας την εντολή mount), η προσάρτηση θα γίνει στον /media/windows-XP.

Ακριβώς.
Ilias95 έγραψε:Αυτή η επιλογή που έχεις κάνει να θέσεις τον /mnt/windows-XP σαν σημείο προσάρτησης του windows partition κάπου πρέπει να είναι καταγεγραμμένη.
Μια υπόθεση που κάνω τώρα είναι ότι ίσως βρίσκεται και αυτή στο fstab με την επιλογή noauto.

Ναι, καταγράφεται στο /etc/fstab κανονικά την ώρα της εγκατάστασης. Η mount option είναι απλά defaults.
Ilias95 έγραψε:Ένα αντίγραφο του fstab σου θα μπορούσε να μας διαφωτίσει. :)

Όχι απόλυτα, στο δικό μου συγκεκριμένα δεν υπάρχει η ακριβής στοίχιση όπως την κάνει το Ubiquity, αλλά είναι φτιαγμένο εξ' ολοκλήρου με το χέρι με τη στοίχιση του anaconda (installer της Fedora και του Sabayon) που τη βρίσκω πιο ευανάγνωστη.
Δεν έχω αλλάξει όμως mount options, απλά τη στοίχιση, οπότε ναι, φαίνεται τι δίνεται κατά την εγκατάσταση σε κάθε mount point:
Κώδικας: Επιλογή όλων
precise-fkol-k4 @ Precice-amd:~$ cat -n /etc/fstab
     1   # /etc/fstab: static file system information.
     2   #
     3   # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
     4   # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
     5   # that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
     6   #
     7   # <file system>                             <mount point>                   <type>      <options>               <dump>  <pass>  <partition name>
     8   proc                                        /proc                           proc        nodev,noexec,nosuid     0       0
     9   none                                        /tmp                            tmpfs       defaults                0       0       # tmpfs
    10   
    11   # Installation (/, /boot, /home, swap etc.) mountings
    12   UUID=440b2222-5f94-4e4e-9a05-f7eb26b9190f   none                            swap        sw                      0       0       # /dev/sda2: TYPE="swap"
    13   UUID=358b5a00-ef17-4637-a6c2-cec6265fbb01   none                            swap        sw                      0       0       # /dev/sdb2: LABEL="swap-2"
    14   UUID=93f48475-b58a-4003-849c-0e993cccdd94   /                               ext4        errors=remount-ro       0       1       # /dev/sda3: LABEL="Precise-amd"
    15   UUID=21ffd1b4-6966-4b9c-bc76-91535363a069   /home                           ext4        defaults                0       2       # /dev/sda4: LABEL="SG-750GB-Homes"
    16   
    17   # /dev/sda mountings
    18   UUID=9c1903c6-aca9-461f-9f30-b957afdb318a   /mnt/sda/Fedora-amd             ext4        defaults                0       0       # /dev/sda5: LABEL="_Fedora-17-i686-"
    19   
    20   # /dev/sdb mountings (ST31000528AS - GPT partition table):
    21   UUID=fc72f016-fac0-4d27-9e0c-1c4ff03c315c   /mnt/sdb/Mint-Maya-amd          ext4        defaults                0       2       # /dev/sdb3: LABEL="Mint-Maya-amd"
    22   UUID=f5ae173f-60cf-4ca3-ab94-5f1517ce9f9b   /mnt/sdb/Sabayon-amd            ext4        defaults                0       2       # /dev/sdb4: LABEL="Sabayon-amd"
    23   UUID=66f98384-8b79-44d3-99e2-0e3ce8108302   /media/SG-1TB-Homes             ext4        defaults                0       2       # /dev/sdb5: LABEL="SG-1TB-Homes"
    24   UUID=257bee50-3f34-4d59-9afe-092a3d66e56a   /mnt/sdb/Quantal-amd            ext4        defaults                0       2       # /dev/sdb6: LABEL="Quantal-amd"
    25   

Όπως βλέπεις, εγώ δεν έχω βάλει απλά το σημείο /mnt/<mount-point> ως σημείο προσάρτησης, αλλά τα έχω χωρίσει και ανά δίσκο, δηλαδή /mnt/sda/<mount-point> και /mnt/sdb/<mount-point>.

Τη δημιουργία των υποφακέλων /mnt/sda/ και /mnt/sdb/ την αναλαμβάνει ο εγκαταστάτης (και ο Ubiquity αλλά και ο Anaconda και ο Debian Installer), η διαφορά είναι πως αν κάνεις μετά την εγκατάσταση την εγγραφή μιας γραμμής με σημείο προσάρτησης /mnt/<category>/<mount-point>, θα πρέπει να φτιάξεις χειροκίνητα το φάκελο <category> μέσα στο /mnt (το </mnt> και το <mount-point> δεν χρειάζεται).

Όλες οι τιμές στο αρχείο, είναι ότι δίνει ο Ubiquity. Το μόνο που δεν αναλαμβάνει ο Ubiquity είναι η γραμμή #9, που τοποθετεί το /tmp στη μνήμη RAM.