Δημοσιεύτηκε: 20 Δεκ 2012, 17:35
από Καβαλιώτης
Σε αυτόν τον οδηγό θα εγκαταστήσουμε Apache, PHP,Mysql,phpMyAdmin.
Ξεκινάμε λοιπόν..
Από το τερματικό χρειάζεται να εγκαταστήσετε το Apache:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt-get install apache2

Το Apache είναι ο τοπικός server που θα χρησιμοποιήσουμε.

Επόμενο προς εγκατάσταση είναι το PHP:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5

Το php χρειάζεται για να μπορείτε να δημιουργήσετε σελίδες με δυναμικό περιεχόμενο.

Μετά δίνετε στο τερματικό:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo /etc/init.d/apache2 restart

για να κάνει restart το Apache.

Έπειτα πρέπει να εγκαταστήσετε την Mysql:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt-get install mysql-server

Είναι η βάση δεδομένων του site μας. Κατά την εγκατάσταση του θα ζητηθεί κωδικός για τον root (εσάς)ΠΡΟΣΟΧΗ να θυμάστε τι θα δώσετε είναι ο κωδικός της βάσης δεδομένων...

Επόμενο εργαλείο είναι το PHPMYADMIN:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt-get install phpmyadmin

(θα ζητηθεί να διαλέξετε web server επιλέξτε apache και γράψτε τον κωδικό του Mysql)

Τώρα ανοίξτε το apache.conf με το παρακάτω κώδικα
Κώδικας: Επιλογή όλων
gedit /etc/apache2/apache2.conf


και πετάξτε μέσα αυτήν την γραμμή
Κώδικας: Επιλογή όλων
Include /etc/phpmyadmin/apache.conf

Με αυτήν την παραπάνω γραμμή δίνετε πρόσβαση στον εαυτό σας στο PHPMYAdmin (πράγμα χρήσιμο)

Επανακινούμε το apache
Κώδικας: Επιλογή όλων
/etc/init.d/apache2 restart


Σχεδόν τελειώσαμε!
Κάνετε αποσυμπίεση το joomla στον φάκελο var/www/"file path"

ανοίγετε κάποιον φυλλομετριτή και γράφετε http://localhost μετά η εγκατάσταση είναι απλή

Spoiler: show
Σημείωση αν μέσα στο var/www/ υπάρχουν αρχεία (και δεν τα έχετε βάλει εσείς) είναι άχρηστα διαγράψτε τα.


Επειδή στο www δεν έχετε δικαίωμα αλλαγών ως απλός χρήστης πρέπει να αλλαχτούν τα δικαιώματα.

Οπότε μπαίνουμε στο nautilus ως super user:
Κώδικας: Επιλογή όλων
gksudo nautilus

Πατάτε τον κωδικό σας.
και μετά
πατώντας το κουμπί / πατάτε var και enter μετά κάνουμε δεξί κλικ στο www και επιλέγουμε την καρτέλα δικαιώματα Επιλέξτε την ομάδα του απλού χρήστη σας δηλαδή (στην περίπτωση μου είναι η ομάδα kavaliotakos ]. Στην γραμμή που λέει Προσπέλαση Φακέλων βάλτε Δημιουργία και διαγραφή αρχείων
χωρίς να πειράξετε τίποτα άλλο πατήστε Εφαρμογή Δικαιωμάτων στα περιεχόμενα αρχεία. Και κλείστε το παράθυρο..

:geek: