Δημοσιεύτηκε: 26 Μαρ 2013, 18:31
από fkol k4
Κώδικας: Επιλογή όλων
# Οδηγός:
#UUID= το UUID του partition                /Σημείο       Σύστημα   Επιλογές          dump  pass
#                                            προσάρτησης  αρχείων   προσάρτησης

UUID=c2db721d-ed00-4160-b5f0-2d237f3d00fb   /             ext4      errors=remount-ro 1     1     # /dev/sda6:
UUID=066da4f0-75b3-4207-843a-2004c47b5f11   none          swap      sw                0     0     # /dev/sda5:

UUID=A672AC2672ABF967                       /media/sda1   ntfs      defaults,nofail   1     2     # /dev/sda1:
UUID=5244D9B344D999D5                       /media/sda2   ntfs      defaults,nofail   1     2     # /dev/sda2:
UUID=DC02C0E802C0C8AA                       /media/sdb1   ntfs      defaults,nofail   1     2     # /dev/sdb1: LABEL="2nd HDD"

Διάβασε και την επικεφαλίδα, για να δεις πως το συμπληρώνουμε.
Το έχω βάλει ολόκληρο, και το Ubuntu. Αμα θες μπορείς να χρησιμοποιήσεις μόνο ένα κομμάτι, ή και ολόκληρο αν το Ubuntu σου είναι στο /dev/sda6: