Δημοσιεύτηκε: 20 Ιαν 2009, 04:33
από alexjm
Μου δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα & δεν μπορώ να κάνω write σε κανέναν από τους δίσκους μου (μπορώ μόνο read).
Ας πάρουμε για παράδειγμα τον δίσκο Huge. Βρίσκεται στο /media/Huge. Κάνω τα εξής:

Κώδικας: Επιλογή όλων
alex@alex-desktop:~$ ls -l /media/Huge
total 21
dr-xr-xr-x 1 root root 4096 2009-01-16 16:47 documents
dr-xr-xr-x 1 root root    0 2008-10-25 01:03 e-books
dr-xr-xr-x 1 root root 4096 2008-10-25 01:03 e-magazines
dr-xr-xr-x 1 root root 4096 2009-01-19 04:28 music
dr-xr-xr-x 1 root root 4096 2009-01-19 21:46 photos
dr-xr-xr-x 1 root root    0 2008-12-11 17:54 $RECYCLE.BIN
dr-xr-xr-x 1 root root 4096 2008-12-09 19:34 setup
dr-xr-xr-x 1 root root    0 2008-12-11 17:45 System Volume Information
-r-xr-xr-x 1 root root  238 2008-12-02 03:28 Unsaved Document 1~
alex@alex-desktop:~$ sudo chown -R alex /media/Huge/
alex@alex-desktop:~$ sudo chmod -R 755 /media/Huge
alex@alex-desktop:~$ ls -l /media/Huge
total 21
dr-xr-xr-x 1 root root 4096 2009-01-16 16:47 documents
dr-xr-xr-x 1 root root    0 2008-10-25 01:03 e-books
dr-xr-xr-x 1 root root 4096 2008-10-25 01:03 e-magazines
dr-xr-xr-x 1 root root 4096 2009-01-19 04:28 music
dr-xr-xr-x 1 root root 4096 2009-01-19 21:46 photos
dr-xr-xr-x 1 root root    0 2008-12-11 17:54 $RECYCLE.BIN
dr-xr-xr-x 1 root root 4096 2008-12-09 19:34 setup
dr-xr-xr-x 1 root root    0 2008-12-11 17:45 System Volume Information
-r-xr-xr-x 1 root root  238 2008-12-02 03:28 Unsaved Document 1~
alex@alex-desktop:~$


Που ακριβώς κάνω λάθος? Μετά δηλαδή την εκτέλεση των εντολών, δεν έχω κανένα αποτέλεσμα. Ο δίσκος είναι ntfs.