Δημοσιεύτηκε: 27 Ιουν 2013, 13:08
από sotos21
Θα δούμε πως δουλεύει το optimus σε σύστημα με δύο κάρτες ΑΜD.
Πρώτα τσεκάρουμε αν βλέπει το σύστημα τις δύο κάρτες(αν υπάρχει πυρήνας 3.10 ή έχουμε το 13.10 ubuntu είμαστε o.k.)
δίνοντας
Κώδικας: Επιλογή όλων
xrandr --listproviders

Π.χ. στο δικό μου δίνει
Κώδικας: Επιλογή όλων
sotiris@sotiris-HP-G62-Notebook-PC:~$ xrandr --listproviders
Providers: number : 3
Provider 0: id: 0x7b cap: 0xf, Source Output, Sink Output, Source Offload, Sink Offload crtcs: 2 outputs: 3 associated providers: 2 name:radeon
Provider 1: id: 0x46 cap: 0xf, Source Output, Sink Output, Source Offload, Sink Offload crtcs: 4 outputs: 3 associated providers: 2 name:radeon
Provider 2: id: 0x46 cap: 0xf, Source Output, Sink Output, Source Offload, Sink Offload crtcs: 4 outputs: 3 associated providers: 2 name:radeon
sotiris@sotiris-HP-G62-Notebook-PC:~$

Μετά δίνουμε
Κώδικας: Επιλογή όλων
xrandr --setprovideroffloadsink 1 0

και τέλος. Ότι εφαρμογή δώσουμε από εδώ και μπρος(ακόμα και μετά από επανεκκίνηση) με το πρόθεμα DRI_PRIME=1 θα ξεκινάει με την ξεχωριστή κάρτα που μέχρι τώρα κοιμότανε με τους ανοικτούς οδηγούς.
Π.χ. σκέτη η
Κώδικας: Επιλογή όλων
glxinfo | grep OpenGL
δίνει σε εμένα
Κώδικας: Επιλογή όλων
sotiris@sotiris-HP-G62-Notebook-PC:~$ glxinfo | grep OpenGL
OpenGL vendor string: X.Org
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD RS880
OpenGL version string: 3.0 Mesa 9.2.0-devel
OpenGL shading language version string: 1.30
OpenGL extensions:
sotiris@sotiris-HP-G62-Notebook-PC:~$

Δίνοντας την με DRI_PRIME=1 δίνει
Κώδικας: Επιλογή όλων
sotiris@sotiris-HP-G62-Notebook-PC:~$ DRI_PRIME=1 glxinfo | grep OpenGL
OpenGL vendor string: X.Org
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD CEDAR
OpenGL version string: 3.0 Mesa 9.2.0-devel
OpenGL shading language version string: 1.30
OpenGL extensions:
sotiris@sotiris-HP-G62-Notebook-PC:~$

Το σκεπτικό από εδώ και πέρα είναι το ίδιο με το Bumblebee, αντί για optirun όμως δίνουμε DRI_PRIME=1
Π.χ.
Κώδικας: Επιλογή όλων
DRI_PRIME=1 firefox