Δημοσιεύτηκε: 06 Φεβ 2009, 18:19
από linuxman
Όπως αναφέρει το αποτέλεσμα .
Κώδικας: Επιλογή όλων
16:56:08 up  1:12,  2 users,  load average: 0.18, 0.13, 0.11
USER     TTY      FROM              LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
panos    tty7     :0               15:45    1:12  10:51m  0.16s x-session-manag  εδώ έχει ξεκινήσει το γραφικό περιβάλλον
panos    pts/0    :0.0             16:18    0.00s  0.16s  0.00s w   και εδώ είναι ότι έχεις δώσει την εντολή και είσαι και στο τερματικό