Δημοσιεύτηκε: 30 Δεκ 2014, 12:41
από semola
Φίλε, Χρόνια πολλά και καλή χρονιά να έχουμε όλοι μας.
Μετά από format.
Όταν βάζω την εντολή "sudo gedit /etc/X11/xorg.conf" στο τερματικό,
ανοίγει το gedit αρχείο , αλλά είναι άδειο.
Δεν έχει μέσα αυτά που αναφέρεις για να βάλω μέσα την γραμμή που λες.
Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση;

semola@semola:~$ sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
[sudo] password for semola:

(gedit:2937): Gtk-WARNING **: Calling Inhibit failed: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.gnome.SessionManager was not provided by any .service files
semola@semola:~$


Ok,
με την εντολή
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo nvidia-xconfig

δημιουργήθηκε.