Δημοσιεύτηκε: 12 Ιούλ 2015, 00:27
από Learner
Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει να διατηρείτε το Ubuntu σας καθαρό από άχρηστα(αχρείαστα) πακέτα. Δεν είναι κάτι άλλο από 3 απλές εντολές τις οποίες όμως θα τις τοποθετήσουμε μέσα σε ένα script, το οποίο θα εκτελείται μια φορά το μήνα αυτόματα.
Μέσω του script επιτυγχάνεται και καθαρισμός από παλαιούς πυρήνες.

Οι εντολές έχουν παρθεί από εδώ και το συγκεκριμένο script το χρησιμοποιώ εδώ και αρκετούς μήνες χωρίς κάποιο πρόβλημα.
Είναι εντολές γενικής χρήσης και (κατά τη γνώμη μου και εμπειρία μου από την χρήση τους) ακίνδυνες.

Ανοίγουμε ένα τερματικό και εκτελούμε με τη σειρά (μπορείτε να κάνετε τις εντολές copy-paste μια-μια από εδώ στο τερματικό σας).

Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo gedit /etc/cron.monthly/cleansystem

Με την παραπάνω εντολή θα ανοίξει ο κειμενογράφος gedit κενός.

Κάνουμε copy-paste μέσα τα παρακάτω

Μορφοποιημένος Κώδικας: Επιλογή όλων
#!/usr/bin/env bash
LOG=/var/log/cleansystem.log
aptget=/usr/bin/apt-get
echo "" >> $LOG
echo "*** $(date -R) ***" >> $LOG
echo "" >> $LOG
$aptget --purge autoremove -y >> $LOG
$aptget autoclean -y >> $LOG
$aptget purge $(dpkg -l | awk '/^rc/ { print $2 }') -y >> $LOG
echo "" >> $LOG
exit 0


[UPDATE 1]
Προστέθηκε στις εντολές η παράμετρος "-y" , διαφορετικά δεν λειτουργεί όπως πρέπει το script.
[UPDATE 2]
Αντικαταστάθηκε η sudo apt-get με $(which apt-get). Η sudo δεν χρειάζεται καθώς εκτελείται ούτως ή άλλως με δικαιώματα διαχειριστή μέσα στο /etc/cron.monthly/ , ενώ για να μην γίνει κάποιο μπέρδεμα με τα relative / absolute paths, η $(which apt-get) είναι καλύτερη.
[UPDATE 3]
Αντικατάσταση της $(which apt-get) με την $aptget.

Αποθηκεύουμε (save) το αρχείο και έπειτα εκτελούμε στο τερματικό
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo chmod 755 /etc/cron.monthly/cleansystem


Αυτό ήταν.
Πλέον, μια φορά το μήνα θα εκτελείται το script στο παρασκήνιο και τα αποτελέσματα θα καταγράφονται στο /var/log/cleansystem.log

Αν θέλετε να το δοκιμάσετε από τώρα εκτελέστε στο τερματικό
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo /etc/cron.monthly/cleansystem

Και μετά δείτε τα αποτελέσματα με
Κώδικας: Επιλογή όλων
cat /var/log/cleansystem.log