Δημοσιεύτηκε: 13 Απρ 2019, 18:04
από nmandoulidis
Προσπαθώντας να ανανεώσω την υπογραφή μου ακολούθησα τις οδηγίες που υπάρχουν για τη δημιουργία υπογραφής. Ομως αφού έδωσα και τις δύο εντολές στο τερματικό το αποτέλεσμα της δεύτερης εντολής είναι;
nikos@nikos-Latitude-E6500:~$ sudo apt-get install python-mechanize
[sudo] password for nikos:
Ανάγνωση Λιστών Πακέτων... Ολοκληρώθηκε
Κατασκευή Δένδρου Εξαρτήσεων
Ανάγνωση περιγραφής της τρέχουσας κατάσταση... Ολοκληρώθηκε
python-mechanize is already the newest version (1:0.2.5-3).
Το ακόλουθο πακέτο εγκαταστάθηκε αυτόματα και δεν χρειάζεται πλέον:
libnih-dbus1
Χρησιμοποιήστε 'sudo apt autoremove' για να το διαγράψετε.
0 αναβαθμίστηκαν, 0 νέο εγκατεστημένα, 0 θα αφαιρεθούν και 11 δεν αναβαθμίζονται.
nikos@nikos-Latitude-E6500:~$ cd /tmp; wget --no-check-certificate https://github.com/ntoulasd/ubuntu-gr_f ... all/master -O ubuntu-gr_forum_signature.tar.gz; tar xzf ubuntu-gr_forum_signature.tar.gz; cd ntoulasd-*; python init.py
--2019-04-13 17:44:58-- https://github.com/ntoulasd/ubuntu-gr_f ... all/master
Εύρεση του github.com (github.com)... 192.30.253.112, 192.30.253.113
Connecting to github.com (github.com)|192.30.253.112|:443... συνδέθηκε.
Η αίτηση για HTTP στάλθηκε, αναμονή απάντησης... 302 Found
Τοποθεσία: https://codeload.github.com/ntoulasd/ub ... .gz/master [ακολουθεί]
--2019-04-13 17:44:59-- https://codeload.github.com/ntoulasd/ub ... .gz/master
Εύρεση του codeload.github.com (codeload.github.com)... 192.30.253.121, 192.30.253.120
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|192.30.253.121|:443... συνδέθηκε.
Η αίτηση για HTTP στάλθηκε, αναμονή απάντησης... 200 OK
Μήκος: μη ορισμένο [application/x-gzip]
Saving to: ‘ubuntu-gr_forum_signature.tar.gz’

ubuntu-gr_forum_sig [ <=> ] 20,77K --.-KB/s in 0,1s

2019-04-13 17:45:00 (146 KB/s) - ‘ubuntu-gr_forum_signature.tar.gz’ αποθηκεύεται [21268]

Could not load gtk3 module.