Δημοσιεύτηκε: 24 Ιουν 2019, 11:42
από Tassos10
the_eye έγραψε:Τόσο δίνει και ο i3-6100
Κώδικας: Επιλογή όλων
sysbench --threads=4 --test=cpu --cpu-max-prime=20000 run
WARNING: the --test option is deprecated. You can pass a script name or path on the command line without any options.
sysbench 1.0.11 (using system LuaJIT 2.1.0-beta3)

Running the test with following options:
Number of threads: 4
Initializing random number generator from current time


Prime numbers limit: 20000

Initializing worker threads...

Threads started!

CPU speed:
    events per second:  1511.92

General statistics:
    total time:                          10.0019s
    total number of events:              15124

Latency (ms):
         min:                                  2.36
         avg:                                  2.64
         max:                                  9.61
         95th percentile:                      2.81
         sum:                              39998.85

Threads fairness:
    events (avg/stddev):           3781.0000/68.14
    execution time (avg/stddev):   9.9997/0.00


Με μια μεγάλη διαφορά στα events
total number of events: 15124

Ο Ryzen πρέπει να είναι πραγματικός 4 core, γιατί ο i3 είναι ουσιαστικά dual core με hyperthreading.


Φοβερό συμπέρασμα! Μάλλον δεν έχεις άδικο!