Δημοσιεύτηκε: 28 Σεπ 2019, 22:47
από George0k00
Επειδή έχω ξεφύγει από τους επεξεργαστές με χαμηλή ισχύ, επανέρχομαι με raspberry pi zero!
Κώδικας: Επιλογή όλων
pi@raspberrypi:~ $ sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=20000 --num-threads=1 run
sysbench 0.4.12:  multi-threaded system evaluation benchmark

Running the test with following options:
Number of threads: 1

Doing CPU performance benchmark

Threads started!
Done.

Maximum prime number checked in CPU test: 20000


Test execution summary:
    total time:                          602.0036s
    total number of events:              10000
    total time taken by event execution: 601.9647
    per-request statistics:
         min:                                 59.53ms
         avg:                                 60.20ms
         max:                                198.56ms
         approx.  95 percentile:              60.70ms

Threads fairness:
    events (avg/stddev):           10000.0000/0.00
    execution time (avg/stddev):   601.9647/0.00Κώδικας: Επιλογή όλων
pi@raspberrypi:~ $ neofetch
  `.::///+:/-.        --///+//-:``    pi@raspberrypi
`+oooooooooooo:   `+oooooooooooo:    --------------
  /oooo++//ooooo:  ooooo+//+ooooo.    OS: Raspbian GNU/Linux 10 (buster) armv6l
  `+ooooooo:-:oo-  +o+::/ooooooo:     Host: Raspberry Pi Zero W Rev 1.1
   `:oooooooo+``    `.oooooooo+-      Kernel: 4.19.57+
     `:++ooo/.        :+ooo+/.`       Uptime: 20 mins
        ...`  `.----.` ``..           Packages: 1969 (dpkg)
     .::::-``:::::::::.`-:::-`        Shell: bash 5.0.3
    -:::-`   .:::::::-`  `-:::-       Terminal: /dev/pts/0
   `::.  `.--.`  `` `.---.``.::`      CPU: BCM2835 (1) @ 1.000GHz
       .::::::::`  -::::::::` `       Memory: 84MiB / 432MiB
.::` .:::::::::- `::::::::::``::.
-:::` ::::::::::.  ::::::::::.`:::-                           
::::  -::::::::.   `-::::::::  ::::
-::-   .-:::-.``....``.-::-.   -::-
.. ``       .::::::::.     `..`..
   -:::-`   -::::::::::`  .:::::`
   :::::::` -::::::::::` :::::::.
   .:::::::  -::::::::. ::::::::
    `-:::::`   ..--.`   ::::::.
      `...`  `...--..`  `...`
            .::::::::::
             `.-::::-`