Δημοσιεύτηκε: 10 Ιαν 2020, 21:30
από joe iwannou
Κώδικας: Επιλογή όλων
                                                                                          A                            B
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   119   099   006    Pre-fail  Always       -       225047536                   154471120           
  3 Spin_Up_Time            0x0003   098   097   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   099   099   020    Old_age   Always       -       2021                             1547
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   084   060   030    Pre-fail  Always       -       262701864                    41911237
  9 Power_On_Hours          0x0032   080   080   000    Old_age   Always       -       18094                           10789
10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
12 Power_Cycle_Count       0x0032   098   098   020    Old_age   Always       -       2055                              1806
183 Runtime_Bad_Block       0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   099   000    Old_age   Always       -       662
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   073   054   045    Old_age   Always       -       27 (Min/Max 17/27)
194 Temperature_Celsius     0x0022   027   046   000    Old_age   Always       -       27 (0 13 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   062   044   000    Old_age   Always       -       225047536
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       23550 (172 199 0)  11519h+42m+46.834s
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       2757098482                 8282180047
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       692458144                 66937135246


Ποιος είναι καλύτερός ;