Δημοσιεύτηκε: 08 Φεβ 2020, 15:47
από joe iwannou
Κώδικας: Επιλογή όλων
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       10
12 Power_Cycle_Count       0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       13
168 Unknown_Attribute       0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
170 Unknown_Attribute       0x0003   100   100   010    Pre-fail  Always       -       82
173 Unknown_Attribute       0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       1
192 Power-Off_Retract_Count 0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       7
194 Temperature_Celsius     0x0023   067   067   000    Pre-fail  Always       -       33 (Min/Max 33/33)
218 Unknown_Attribute       0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
231 Temperature_Celsius     0x0013   100   100   000    Pre-fail  Always       -       100
241 Total_LBAs_Written      0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       44

Φαίνεται καλός.