Δημοσιεύτηκε: 12 Μάιος 2020, 12:39
από George0k00
Δεν είμαι σίγουρος αν η ακόλουλη λύση παρουσιάζει μειονεκτήματα, αλλά σε εμένα καλύπτει τις ανάγκες μου. Κατεβάζεις από https://jdk.java.net/java-se-ri/7 το Linux x64 Binary και το αποθηκεύεις πχ στον προσωπικό σου φάκελο. Το αποσυμπιέζεις με
Κώδικας: Επιλογή όλων
tar xvf jdk_ri-7u75-b13-linux-x64-18_dec_2014.tar.gz
(ή όπως αλλιώς λέγεται το αρχείο που κατέβασες)

Δημιουργείται ένας φάκελος, και στη διαδρομή java-se-7u75-ri/bin υπάρχει το εκτελέσιμο java, επομένως αν το τρέξεις με:
Κώδικας: Επιλογή όλων
~/java-se-7u75-ri/bin/java -version
openjdk version "1.7.0_75"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.7.0_75-b13)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 24.75-b04, mixed mode)

Παρατηρείς ότι αναφέρει java 1.7 σε αντίθεση με το java 11 που έχεις εγκατεστημένο, επομένως μπορείς να τρέχεις το πρόγραμμα που απαιτεί java 7 με:
Κώδικας: Επιλογή όλων
~/java-se-7u75-ri/bin/java -jar διαδρομή_προς_εκτελελέσιμο_jar.jar


Αυτή την πρακτική τη χρησιμοποιώ για τρέξω minecraft server σε υποτυπώδη συστήματα λίνουξ με ελάχιστα εκτελέσιμα χωρίς διαχειριστές πακέτων κλπ, απλώς προσέχω να τοποθετήσω τις απαιτούμενες βιβλιοθήκες (οι οποίες σε μία διανομή λίνουξ λογικά θα υπάρχουν ήδη) και τρέχει. Τώρα αυτό χρησιμοποιεί openjdk και όχι oracle java αλλά αντιστοίχως γίνεται και από την oracle.