Δημοσιεύτηκε: 08 Απρ 2021, 07:25
από joe iwannou
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Samsung based SSDs
Device Model: Samsung SSD 840 SeriesΚώδικας: Επιλογή όλων
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       7909
12 Power_Cycle_Count       0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       1034
177 Wear_Leveling_Count     0x0013   097   097   000    Pre-fail  Always       -       27
179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot   0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
181 Program_Fail_Cnt_Total  0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
182 Erase_Fail_Count_Total  0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
183 Runtime_Bad_Block       0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
187 Uncorrectable_Error_Cnt 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0032   077   034   000    Old_age   Always       -       23
195 ECC_Error_Rate          0x001a   200   200   000    Old_age   Always       -       0
199 CRC_Error_Count         0x003e   099   099   000    Old_age   Always       -       157
235 POR_Recovery_Count      0x0012   099   099   000    Old_age   Always       -       243
241 Total_LBAs_Written      0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       4775727257