Δημοσιεύτηκε: 24 Ιαν 2023, 00:20
από Maras
Καλησπέρα, σε Ubuntu 22.10, vanilla εγκατάσταση με όλες τις ενημερώσεις, υπάρχουν ήδη εγκατεστημένα τα πακέτα :
Κώδικας: Επιλογή όλων
python3-gi
python3-mechanize

Το init.py όμως χτυπάει error όταν το τρέξουμε με την εντολή :
Κώδικας: Επιλογή όλων
python3 init.py

(θέλει και αλλαγή η εντολή του βήματος 3, γιατί το Ubuntu δεν βλέπει εκτελέσιμο python σκέτο αλλά python3, εάν δεν είναι εγκατεστημένο το πακέτο python-is-python3).
Το error βρίσκεται στην γραμμή 862 του αρχείου forum_signature_gtk3.py :
Κώδικας: Επιλογή όλων
if not dct.has_key(d):

γιατί η μέθοδος has_key() έχει αφαιρεθεί στην python3, έτσι με αλλαγή της γραμμής σε :
Κώδικας: Επιλογή όλων
if not d in dct:

το πρόγραμμα ανοίγει.