Δημοσιεύτηκε: 27 Μαρ 2009, 01:05
από Dimitris
Το octave είναι ένα πρόγραμμα για υπολογισμούς και μία ελεύθερη εναλλακτική για το matlab. Εγκαθίσταται όπως πάντα από τη γραμμή εντολών με:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt-get install octave

Aπό τη γραμμή εντολών πληκτρολογούμε octave, εμφανίζεται η άδεια χρήσης και αναμένει να πληκτρολογήσουμε τις εντολές:
Κώδικας: Επιλογή όλων
octave:1>

Εικόνα
Αρχικά, ας δημιουργήσουμε ένα διάνυσμα με 9 στοιχεία και το όνομα a:
Κώδικας: Επιλογή όλων
a = [1 2 3 4 5 9 8 7 6]
a =
      1  2  3  4  5  9  8  7  6 

Πάντα μετά από κάθε εντολή το octave επιστρέφει το αποτέλεσμα της εντολής εκτός κι αν μετά την εντολή ακολουθεί ;
Μπορούμε τώρα να προσθέσουμε σε κάθε στοιχείο του a τον αριθμό 2 και το αποτέλεσμα να το αποθηκεύσουμε στο διάνυσμα b:
Κώδικας: Επιλογή όλων
b = a + 2;

Αυτή τη φορά δεν τυπώνεται τίποτε στην οθόνη γιατί ακολουθεί ο χαρακτήρας ;
Αν θέλουμε να δούμε τα περιεχόμενα του b, τότε απλώς πληκτρολογούμε:
Κώδικας: Επιλογή όλων
b
    3    4    5    6   11   10    9    8


Για τη δημιουργία διαγραμμάτων μπορούμε πολύ απλά να χρησιμοποιήσουμε την εντολή plot ως εξής:
Κώδικας: Επιλογή όλων
plot(b)
grid on

H εντολή grid on δημιουργεί τις οριζόντιες και κατακόρυφες γραμμές που αποτελούν το πλέγμα (grid).
Εικόνα
Οι πίνακες μπορούν να δημιουργηθούν παρόμοια διαχωρίζοντας τις γραμμές του πίνακα με ;
Κώδικας: Επιλογή όλων
A = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]
A =
     1  2  3 
     4  5  6
     7  8  9

O ανάστροφος---προσοχή όχι ο αντίστροφος---ενός πίνακα μπορεί να υπολογισθεί με τον τελεστή '
Κώδικας: Επιλογή όλων
Β = Α'
Β =
   1   4   7
   2   5   8
   3   6   9

O πολλαπλασιασμός των πινάκων γίνεται με τη χρήση του τελεστή *
Κώδικας: Επιλογή όλων
C = A * B
C =

    14    32    50
    32    77   122
    50   122   194

To octave δίνει τη δυνατότητα για έναν ακόμη τελεστή που στην αρχή ίσως να μη φαίνεται συνηθισμένος αλλά θα σας φανεί πολύ χρήσιμος. Πρόκειται για τον πολλαπλασιασμό κατά στοιχείο και γίνεται με .*
Κώδικας: Επιλογή όλων
C = A .* B
C =

    1    8   21
    8   25   48
   21   48   81

πολλαπλασιάζει δηλαδή τα στοιχεία του Α με τα στοιχεία Β στην αντίστοιχη θέση.
O αντίστροφος---προσοχή όχι ο ανάστροφος---ενός πίνακα δίνεται από τη συνάρτηση inv:
Κώδικας: Επιλογή όλων
D = inv(C)
D =

   0.77500  -1.00000   0.39167
  -1.00000   1.00000  -0.33333
   0.39167  -0.33333   0.10833

Oι ιδιοτιμές ενός πίνακα δίνονται από τη συνάρτηση eig:
Κώδικας: Επιλογή όλων
eig(A)
ans =

   1.6117e+01
  -1.1168e+00
  -8.8783e-16

H εντολή rand θα επιστρέψει ένα πίνακα με 3 γραμμές και 2 στήλες με τυχαία στοιχεία μεταξύ 0 και 1.
Κώδικας: Επιλογή όλων
B = rand (3, 2)
   0.68787   0.47172
   0.83483   0.86060
   0.20818   0.38982
Με την εντολή help μπορούμε να διαβάσουμε τις λεπτομέρειες για τη σύνταξη και τα ορίσματα μιας άλλης εντολής, για παράδειγμα:
Κώδικας: Επιλογή όλων
help plot

Για να βγούμε από το octave πληκτρολογούμε quit ή exit ή ctrl+D.

Creative Commons License
Η εργασία υπάγεται στην άδεια Creative Commons Αναφορά-Παρόμοια διανομή 3.0 Ελλάδα