Δημοσιεύτηκε: 15 Ιούλ 2008, 21:26
από nkatsarakis
Πως να συνδέσουμε το Pocket PC μας στο Ubuntu

1. θα χρειαστούμε τα παρακάτω πακέτα
μέσα από terminal δίνουμε

sudo apt-get install librra0 librra0-tools librapi2-tools libsynce0 synce-dccm synce-multisync-plugin synce-serial libmultisync-plugin-evolution libmultisync-plugin-backup multisync

2.μετά δίνουμε στον terminal την παρακάτω εντωλη για να δούμε που βρίσκετε το pocket-pc μας

lsusb

θα δούμε κάτι οπός και αυτό
nikos@Asus:~$ lsusb
Bus 008 Device 001: ID 0000:0000
Bus 007 Device 001: ID 0000:0000
Bus 006 Device 003: ID 0bb4:0a07 High Tech Computer Corp. Magician PocketPC SmartPhone / O2 XDA <-- το POCKET PC
Bus 006 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 003: ID 045e:00cb Microsoft Corp.
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 003: ID 04b8:080e Seiko Epson Corp.
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
Bus 005 Device 001: ID 0000:0000
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000

3. Μετα θα δώσουμε στον terminal

α. sudo gedit /etc/modprobe.d/synce
β. όπου εκι θα χριαστι να βάλουμε τον εξής τύπο ( options ipaq vendor=0bb4 product=0a07 ) κάνουμε save και κλίνουμε

Τώρα αποσυνδέετε το PocketPC

4. δίνουμε πάλι στον τερμιναλ

dccm

5.ΣΥΝΔΈΟΥΜΕ ΤΟ pocket και δίνουμε

sudo synce-serial-config ttyUSB0

6. Άμεσος μετα

sudo synce-serial-start

7. και εαν όλα είναι οκ

synce-pstatus

8. Τώρα θα θέλουμε να έχουμε και μια πιο απλή διαδικασία σύνδεσης με την συσκευή μας και για να γινι αυτό κάνουμε τα παρακάτω

8.1 sudo gedit /etc/udev/rules.d/10-ipaq.rules
προσθέτουμε με copy/past

# udev rules file for SynCE
BUS!="usb", ACTION!="add", KERNEL!="ttyUSB*", GOTO="synce_rules_end"
# Establish the connection
RUN+="/usr/bin/synce-serial-start"
LABEL="synce_rules_end"

κάνουμε save και exit
8.2 restart τους driver δίνοντας

sudo /etc/init.d/udev restart

---------------------------------------------------------------------------
στον τερμιναλ
synce-matchmaker

ΤΕΛΟΣ

Υ.Γ Δεν συνεργαζετε με virtualbox
O oδυγος είναι μεταφρασμένος από τα γαλικα και σε πολύ παλιότερη διανομή ubuntu