Δημοσιεύτηκε: 15 Ιούλ 2008, 23:16
από demetris
Για να set-αρουμε την ανάλυση της οθόνης μας χρησιμοποιούμε τη μαγική εντολή xrandr.
Επίσης χρησιμοποιείται για το rotate της οθόνης.
Αρχικά ελέγχουμε εάν υποστηρίζεται από το driver που χρησιμοποιούμε:
xrandr --version


Παραδείγματα χρήσης:
xrandr -s 1280x800
xrandr -o right
xrandr -o inverted

Άρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να το βάλουμε στο startup script του window manager που χρησιμοποιούμε.
Gnome ---> System-> Preferences-> Sessions-> Startup Programs και προσθέτουμε την εντολή μας

KDE ---> Πάμε στο home dir του χρήστη
cd .kde/autostart
nano start.sh
γράφουμε την εντολή μας και σώζουμε το αρχείο
έπειτα τα κάνουμε εκτελέσιμο γράφοντας
chmod +x start.sh

Άλλα χρήσιμα της xrandr:

Εμφάνιση όλων των υποστηριζόμενων modes:
xrandr -q

Συνδέοντας μια νέα οθόνη συνήθως αρκεί ένα απλό:
xrandr --auto

Κλείσιμο της οθόνης:
xrandr --output VGA --off

Αντίστοιχα μπορούμε να απενεργοποιήσουμε μια οθόνη που είναι συνδεδεμένη στο DVI-0 με την παρακάτω εντολή:
xrandr --output DVI-0 --off

Εάν είμαστε σίγουροι ότι υποστηρίζεται ένα mode αλλά για κάποιο λόγο δεν μας το εμφανίζει:
xrandr -s 1280x900