Δημοσιεύτηκε: 04 Μάιος 2009, 13:37
από medigeek
Από την άλλη, όποιος θέλει να δοκιμάσει τα deb πακέτα με το καινούργιο kernel:
http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/

Have fun! ;)