Δημοσιεύτηκε: 22 Μάιος 2009, 21:20
από cyberpython
Το αποθηκεύεις π.χ. μέσω του gedit σε ένα αρχείο, ας πούμε my_script.sh
Έπειτα ανοίγεις ένα τερματικό και πας στο φάκελο που το έχεις αποθηκεύσει με την εντολή cd <διαδρομή>
Δίνεις την εντολή chmod +x my_script.sh για να το κάνεις εκτελέσιμο
Το εκτελείς με ./my_script (εφ' όσον βρίσκεσαι ακόμη στο φάκελο που είναι αποθηκευμένο) ή δίνοντας το πλήρες path π.χ. /home/cybepython/scripts/my_script.sh