Δημοσιεύτηκε: 05 Αύγ 2009, 16:33
από Loxias
Κάτι τρέχει με το ffmpeg, διότι και στο τερματικό να πάω και να δώσω:

ffmpeg -i video.flv -acodec mp3 -ac 2 -ab 2560 -vn Xenitia.mp3


παίρνω το εξής μήνυμα:

Seems stream 0 codec frame rate differs from container frame rate: 1000.00 (1000/1) -> 29.92 (359/12)
Input #0, flv, from 'video.flv':
Duration: 00:03:50.99, start: 0.000000, bitrate: 306 kb/s
Stream #0.0: Video: flv, yuv420p, 294x240, 242 kb/s, 29.92 tbr, 1k tbn, 1k tbc
Stream #0.1: Audio: mp3, 22050 Hz, mono, s16, 64 kb/s
Unknown encoder 'mp3'


κάνα φως; :)