Δημοσιεύτηκε: 08 Σεπ 2009, 21:27
από Rightman
ftso έγραψε:Όταν βρεθείτε στο σωστό κατάλογο εκτελείτε ένα σενάριο διαμόρφωσης (configure script): ./configure. Ο σκοπός του σεναρίου διαμόρφωσης είναι συνήθως ο έλεγχος των εξαρτήσεων και η δημιουργία του makefile. Αν το σενάριο αποτύχει για κάποιο λόγο και σας ζητήσει να εγκαταστήσετε κάποια πακέτα, αναζητήστε τα στο Synaptic (Σημαντικό! Αν βρείτε στο Synaptic πακέτα με σχεδόν το ίδιο όνομα αλλά με κατάληξη -dev, θυμηθείτε να τα εγκαταστήσετε και αυτά! Είναι πακέτα ανάπτυξης απαραίτητα για τη μεταγλώττιση). Αν πάλι δεν βρείτε σενάριο διαμόρφωσης μην ανησυχείτε - αρκετά πακέτα δεν έχουν! Προχωρήστε στη ματαγλώττιση με την εντολή make. Τώρα μπορείτε να συνεχίσετε στην εγακτάσταση.

Έχω το build-essential και checkinstall.

jim@jim-laptop:~$ cd '/home/jim/Έγγραφα/Prog/OOO310_m19_native_packed-1_el.9420'
jim@jim-laptop:~/Έγγραφα/Prog/OOO310_m19_native_packed-1_el.9420$ ./configure
bash: ./configure: No such file or directory
jim@jim-laptop:~/Έγγραφα/Prog/OOO310_m19_native_packed-1_el.9420$ make
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
jim@jim-laptop:~/Έγγραφα/Prog/OOO310_m19_native_packed-1_el.9420$

Απαιτήσεις του Openoffice

glibc2 με έκδοση 2.3.2 ή νεότερη
gtk με έκδοση 2.2.0 ή νεότερη
Gnome 2.6 ή νεότερο, με τα πακέτα gail 1.8.6 και at-spi 1.7

Εικόνα

Βρίσκεται εγκατεστημένο το Openoffice 2.4