Δημοσιεύτηκε: 09 Σεπ 2009, 11:41
από pan
pros έγραψε:Όταν εκτελέσεις αυτή την εντολή θα σου ζητήσει κωδικό.
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo unzip /tmp/Dictions.zip -d /usr/share/stardict/dic/

Τον πληκτρολογείς (δεν εμφανίζεται κατά την πληκτρολόγηση)
και κανονικά, δεν θα σου δημιουργήσει πρόβλημα.

Αν το παρουσιάσει ξανά, δημοσίευσε όλο το περιεχόμενο του τερματικού,
με αντιγραφή και επικόλληση μέσα σε [bbc tag code]
Κώδικας: Επιλογή όλων
τελικά δούλεψε χωρίς να κάνω κάτι διαφορετικο. και τον κωδικό τον πληκτρολογούσα κάθε φορά.

έχω την εντύπωση ότι μετέφερα πρώτα τα συμπιεσμένα αρχεία των λεξικών στο: /usr/share/stardict/dic, μετά έκανα όλες τις ενέργειες στο τερματικό κι έτσι τελικά δούλεψε. αν όντως είναι αυτό το πρόβλημα, να συμπληρωθεί στον αρχικό οδηγό πως τα συμπιεσμένα αρχεία πρέπει να βρίσκονται στον παραπάνω φάκελο του stardict

για την ιστορία αντιγράφω το τερματικό. αν δεν προσφέρει καμία χρηστική πληροφορία για άλλους χρήστες, να διαγραφεί
Κώδικας: Επιλογή όλων
aris@aris-desktop:~$ cd /tmp
aris@aris-desktop:/tmp$ wget http://files.ubuntu-gr.org/forum/ftso/various/Dictions.zip
--2009-09-09 11:24:18--  http://files.ubuntu-gr.org/forum/ftso/various/Dictions.zip
Εύρεση του files.ubuntu-gr.org... 150.140.170.53
Connecting to files.ubuntu-gr.org|150.140.170.53|:80... συνδέθηκε.
Η αίτηση για HTTP στάλθηκε, αναμονή απάντησης... 200 OK
Μήκος: 17598985 (17M) [application/zip]
Saving to: `Dictions.zip.2'

100%[=====================================================================================================================================================================>] 17598985     843K/s   in 20s     

2009-09-09 11:24:38 (843 KB/s) - `Dictions.zip.2' saved [17598985/17598985]

aris@aris-desktop:/tmp$ sudo unzip /tmp/Dictions.zip -d /usr/share/stardict/dic/
[sudo] password for aris:
Archive:  /tmp/Dictions.zip
replace /usr/share/stardict/dic/Babylon_Eng-Gr/Babylon_En-Gr.ifo? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: ^Caris@aris-desktop:/tmp$
ευχαριστώ πολύ :thumbup: