Δημοσιεύτηκε: 19 Σεπ 2009, 10:30
από jjkarag
Κώδικας: Επιλογή όλων
error: failed to create partnership
error: org.freedesktop.DBus.Python.UnicodeEncodeError
jjkarag@jjkarag-desktop:~$


Εμένα βγάζει αυτό όταν δίνω την εντολή