Δημοσιεύτηκε: 20 Σεπ 2009, 15:04
από nikoker
Ευχαριστω πολύ για την απάντηση. θα ηθελα να σε ρωτήσω κάτι:

Εχω γραψει αυτό το /etc/network/interfaces :

Κώδικας: Επιλογή όλων
auto lo
iface lo inet loopback


iface wlan0 inet static
address 192.168.1.6
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1

auto wlan0


Για να συνδεθώ στο router μου πληκτρογώ 192.168.1.1. Ειναί baudetc. Εκεί στις ρυθμίσεις είναι ενεργοποιημένο και το NAT και DHCP. Πρεπει να απενεργοποιηθούν αυτά;

Επίσης η ip διευθυνση 192.168.1.1 είναι εικονική; Ο δρομολογητής δεν εμφανίζεται στον διαδικτυο με άλλη ip και μετα μεσώ NAT αποδίδει εικονικές διευθύνσεις; Τουλάχιστον έτσι ξέρω εγώ. Επομένως μήπως πρέπει να βάλω την πραγματική ip διεύθυνση του router μου;